concerning; about

listen to the pronunciation of concerning; about
İngilizce - Türkçe

concerning; about teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with regard to
bakımından
with regard to
e göre
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with regard to
istinaden
concern about
ilgilenmek
with regard to
dayanarak
with regard to
ilgili

Sorunla ilgili olarak, onların başka bir görüşü var. - With regard to the problem, they have another opinion.

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

with regard to
bağlantılı
with regard to
-e dair
concern about
ilgilen
with regard to
-e gelince
with regard to
bir şeye gelince
with regard to
-e göre
İngilizce - İngilizce
with regard to
concerning; about