teker

listen to the pronunciation of teker
Türkçe - İngilizce
disk
wheel; disk
(Astronomi) disk
wheel (of cheese)
wheel

His car has no wheels. - Onun arabasının tekerlekleri yok.

Tom can't ride a bicycle very well yet, so his bicycle has training wheels. - Tom henüz bisiklete çok iyi binemiyor, bu yüzden onun bisikletinin eğitim tekerlekleri var.

mind

Tekeri çalıştır, sen bu soruyu çözebilirsin.

teker gösterge
(Bilgisayar) dial
teker kayıtçı
(Bilgisayar) disc recorder
teker kümesi
(Bilgisayar) disc pack
teker teker
individually
teker teker
each
teker teker
(Bilgisayar) draw one
teker yükü
(İnşaat) wheel load
teker bellek
(Bilgisayar) disk memory
teker dilli kurbağagiller
(Latin) diecoglossidae
teker eğrisi
(Matematik) trochoid
teker hız müşiri
(Otomotiv) wheel speed sensor
teker hızı
(Otomotiv) wheel stopper
teker izleri
tire marks
teker meker head over heels
(in or as if in a somersault)
teker meker yuvarlanmak/gitmek
1. to roll over and over. 2. to be knocked for a loop, suffer a sudden reversal of fortune
teker teker
singly
teker teker
one by one

The students stood up one by one and introduced themselves. - Öğrencilerin teker teker ayağa kalktılar ve kendilerini tanıttılar.

teker teker
severally
teker teker
individually, singly
teker teker silahla vurmak
pick people off
teker teker ölmek
die off
dolgu teker
(Otomotiv) solid tyre
optik teker
(Bilgisayar) optical disk
arka teker
rear wheel
art teker
back wheel
dört teker çekişli
fourwheel drive
inik teker
flat tire
papatya teker
(Bilgisayar) daisywheel
patlak teker
flat tire

I've got a flat tire. - Bir patlak tekerim var.

I offered to fix Tom's flat tire. - Tom'un patlak tekerini tamir etmeyi önerdim.

Türkçe - Türkçe
(Mitoloji) Eski Türklerde içerisinde artı işareti şeklinde dışılık ve erillik sembollerinin birleşimini barındıran daire şekli. Yurt çadırlarında ortada yanan ateşin tam tepesinde gökyüzü görülecek şekilde bulunur
Bu biçimde olan (şey)
İnce ve çapı oldukça büyük teker şeklinde parça
Tekerlek
Cismin gökyüzü üzerindeki iz düşümü. İnce ve çapı oldukça büyük teker şeklinde parça
Bir gök cisminin çember biçiminde görünen yüzeyi; cismin gökyüzü üzerindeki iz düşümü
Bir gök cisminin çember biçiminde görünen yüzeyi
(Astroloji) felek
teker teker
Birer birer, ayrı ayrı
Teker teker
tane tane
arka teker
Araçların arka düzeninde yer alan tekerlek
art teker
İtici gücü sağlayarak bisikleti yürüten teker
düzen teker
Makinelerde, hareketin hızını düzgün tutmaya, çalışmayı düzenlemeye yarayan büyük çaplı çark, volan
yedek teker
Yedek lastik
çevre teker
Sap ve kökte, merkez bölümünün en dış kuşağı
ön teker
Önder, lider, başı çeken kişi
ön teker
Araçların ön düzeninde yer alan tekerlek
teker