uygarlaşma

listen to the pronunciation of uygarlaşma
Türkçe - İngilizce
civilization
uygar
civilised
uygar
{s} civilized

The missionaries civilized the natives. - Misyonerler yerlileri uygarlaştırdı.

In civilized Europe, bulls are still tortured and killed for fun. - Uygar Avrupa'da, boğalar eğlence için hala işkence edilip öldürülüyorlar.

uygar
humane
uygarlaşmak
civilize
uygar
civilized medeni
uygar
civil

We must try to preserve the remains of ancient civilizations. - Antik uygarlıkların kalıntılarını korumaya çalışmalıyız.

They took away the remains of a civilization lost in history. - Onlar tarihte kaybolmuş bir uygarlığın kalıntılarını çaldılar.

uygarlaşmak
to become civilized medenileşmek
uygarlaşmak
to become civilized
Türkçe - Türkçe
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
medenileşme
Uygarlaşmak
medenileşmek
uygar
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medenî
uygar
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (insan): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner
uygar
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük gelişme göstermiş olan, medeni, mütemeddin
uygar
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
uygarlaşmak
Uygarlığa erişmek, medenileşmek
uygarlaşma