the act or process of civilizing or becoming civilized

listen to the pronunciation of the act or process of civilizing or becoming civilized
İngilizce - Türkçe

the act or process of civilizing or becoming civilized teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

civilization
{i} uygarlık

En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çıktı. - The earliest civilizations arose in Mesopotamia.

Uygarlık gereksiz ihtiyaçların sınırsız çarpmasıdır. - Civilization is the limitless multiplication of unnecessary necessities.

civilization
{i} medeniyet

Medeniyetimiz bir gün çökecek mi? - Will our civilization collapse one day?

Tom Akdenizin eski medeniyetlerinin öğrenimini görüyor. - Tom is studying the ancient civilizations of the Mediterranean.

civilization
uygarlaştırma
civilization
modern toplum
civilization
uygarlaşma
civilization
{i} medenileştirme
civilization
{i} medenilik
İngilizce - İngilizce
civilization

The teacher's civilization of the child was no easy task.

the act or process of civilizing or becoming civilized