uygar

listen to the pronunciation of uygar
Türkçe - İngilizce
civilised
{s} civilized

If it were not for electricity, our civilized life would be impossible. - Eğer elektrik olmasaydı bizim uygar yaşantımız imkansız olurdu.

We live in a civilized society. - Biz uygar bir toplumda yaşıyoruz.

civilized medeni
civil

We must try to preserve the remains of ancient civilizations. - Antik uygarlıkların kalıntılarını korumaya çalışmalıyız.

Imagination is the root of all civilization. - Hayal gücü, tüm uygarlığın köküdür.

humane
uygar uluslar
civilized nations
Türkçe - Türkçe
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medenî
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (insan): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük gelişme göstermiş olan, medeni, mütemeddin
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
uygar