human society, particularly civil society

listen to the pronunciation of human society, particularly civil society
İngilizce - Türkçe

human society, particularly civil society teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

civilization
{i} uygarlık

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

Antik uygarlıkların kalıntılarını korumaya çalışmalıyız. - We must try to preserve the remains of ancient civilizations.

civilization
{i} medeniyet

Medeniyet nükleer savaş tarafından tehdit edilmektedir. - Civilization is now threatened by nuclear war.

Fakat medeniyetler daha karmaşık hale gelirken, daha iyi iletişim metotları gerekliydi. - But as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.

civilization
uygarlaştırma
civilization
modern toplum
civilization
uygarlaşma
civilization
{i} medenileştirme
civilization
{i} medenilik
İngilizce - İngilizce
civilization

I'm glad to be back in civilization after a day with that rowdy family.

human society, particularly civil society