the act of civilizing, a civilized state, refinement, improvement, politeness

listen to the pronunciation of the act of civilizing, a civilized state, refinement, improvement, politeness
İngilizce - Türkçe

the act of civilizing, a civilized state, refinement, improvement, politeness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

civilization
{i} uygarlık

Dünyamız üzerinde çok az yer uygarlık tarafından rahatsız edilmeden kalmıştır. - Very few places on our earth remain undisturbed by civilization.

En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çıktı. - The earliest civilizations arose in Mesopotamia.

civilization
{i} medeniyet

Medeniyet nükleer savaş tarafından tehdit edilmektedir. - Civilization is now threatened by nuclear war.

Modern medeniyet bilim ve eğitim üzerine kurulmuştur. - Modern civilization is founded on science and education.

civilization
uygarlaştırma
civilization
modern toplum
civilization
uygarlaşma
civilization
{i} medenileştirme
civilization
{i} medenilik
İngilizce - İngilizce
{n} civilization
the act of civilizing, a civilized state, refinement, improvement, politeness