to work, act, perform, effect, stir

listen to the pronunciation of to work, act, perform, effect, stir
İngilizce - Türkçe

to work, act, perform, effect, stir teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

operate
{f} işletmek

Bir tekne işletmek için ehliyetin var mı? - Do you have a license to operate a boat?

operate
ameliyat etmek

Acilen ameliyat etmek zorundayız. - We have to operate urgently.

Derhal ameliyat etmek zorundayız. - We have to operate immediately.

operate
çalıştırmak

Motorlu bir tekneyi çalıştırmak için ehliyetin var mı? - Do you have a license to operate a motor boat?

Bu bir dokunmatik ekran, onun üzerinde görüntülenen kontrolleri çalıştırmak için parmaklarını kullanabilirsin. - This is a touchscreen, so you can use your fingers to operate the controls which are displayed on it.

operate
çalışmak

Bir uydu uzayda büyük sıcaklık farklılıkları içinde çalışmak zorundadır. - A satellite has to operate in space within massive temperature differences.

operate
işlet

Biz binayı satmak zorunda kaldık çünkü onu zararda işlettik. - We had to sell the building because for years we operated it in the red.

Mary bir vinç işletebilir. - Mary can operate a crane.

operate
(fiil) çalışmak, işlemek, etki etmek, işletmek, etkilemek, ameliyat etmek, borsada işlem yapmak, spekülasyon yapmak, kullanmak, çalıştırmak
operate
çalış/çalıştır
operate
{f} etki etmek
operate
(Nükleer Bilimler) çalıştırma

Cihazı çalıştırmak mükemmelce basittir. - The appliance is wonderfully simple to operate.

Çim biçme makinesini çalıştırmak için benzin gerekiyor. - The lawn mower needs gas to operate.

operate
{f} işlemek
operate
(Askeri) İŞLETMEK, ÇALIŞTIRMAK
operate
{f} ameliyat yapmak. 4
operate
ameliyat et- mek
operate
{f} (ticari/sınai bir kuruluşu) işletmek, yönetmek, idare etmek
operate
{f} etkilemek
operate
{f} kullanmak

Tom bir treni kullanmak için yeterli deneyime sahip değildir. - Tom doesn't have enough experience to operate a train.

Elbette, vinç kullanmak için bir lisans gerekli. - Of course, a license is needed to operate a crane.

İngilizce - İngilizce
{v} operate
to work, act, perform, effect, stir