to speak, utter, declare

listen to the pronunciation of to speak, utter, declare
İngilizce - Türkçe

to speak, utter, declare teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

pronounce
telaffuz etmek

Kelimeyi telaffuz etmek benim için zordur. - It is difficult for me to pronounce the word.

Tom'un soyadını telaffuz etmek zor. - Tom's last name is hard to pronounce.

pronounce
{f} telâffuz etmek

Tom'un soyadını telaffuz etmek zor. - Tom's last name is hard to pronounce.

Tom'un soyadını telaffuz etmek kolay değildir. - Tom's last name isn't easy to pronounce.

pronounce
telaffuz et

Tom'un soyadını telaffuz etmeyi bilmiyorum. - I don't know how to pronounce Tom's last name.

Tom kelimeleri dikkatlice telaffuz etti. - Tom carefully pronounced the words.

pronounce
ayıtmak
pronounce
söylemek
pronounce
resmen bildirmek
pronounce
vermek
pronounce
{f} bildirmek
pronounce
{f} huk. (kararı) bildirmek
pronounce
pronounce abletelaffuzu mümkün
pronounce
pronouncement resmen bildirme
pronounce
bildiri
pronounce
{f} ileri sürmek
pronounce
{f} ilan etmek
pronounce
{f} duyurmak
pronounce
{f} fikrini söylemek
İngilizce - İngilizce
{v} pronounce
to speak, utter, declare