telâffuz etmek

listen to the pronunciation of telâffuz etmek
Türkçe - İngilizce
pronounce

This word is difficult to pronounce. - Bu sözcüğü telaffuz etmek zordur.

It is difficult for me to pronounce the word. - Kelimeyi telaffuz etmek benim için zordur.

pronounce

Tom's last name isn't easy to pronounce. - Tom'un soyadını telaffuz etmek kolay değildir.

Some German words are extremely difficult to pronounce for an English speaker, for example: Streichholzschächtelchen. - Bazı Almanca sözcükleri telaffuz etmek, İngilizce konuşan biri için son derece zordur örn. Streichholzschächtelchen

labialize
Pronounce, articulate, utter
articulate
to pronounce söylemek, sesletmek
utter
syllable
enunciate
telaffuz et
pronounce

Have you ever pronounced this word? - Hiç bu kelimeyi telaffuz ettin mi?

Tom carefully pronounced the words. - Tom kelimeleri dikkatlice telaffuz etti.

telaffuz et
{f} pronounced

Tom carefully pronounced the words. - Tom kelimeleri dikkatlice telaffuz etti.

Have you ever pronounced this word? - Hiç bu kelimeyi telaffuz ettin mi?

telaffuz et
enunciate
telaffuz et
{f} enunciating
telaffuz etme
{i} enunciating
dili çekerek telaffuz etmek
retract
dudaklarla telâffuz etmek
labialize
kötü telâffuz etmek
slur
vurgulayarak telaffuz etmek
roll
yanlış telaffuz etmek
to mispronounce
yanlış telâffuz etmek
mispronounce
Türkçe - Türkçe
Söylemek
telâffuz etmek