to reduce or extinguish by payment; as, to sink the national debt

listen to the pronunciation of to reduce or extinguish by payment; as, to sink the national debt
İngilizce - Türkçe

to reduce or extinguish by payment; as, to sink the national debt teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sink
{i} lavabo

Tom lavaboyu su ile doldurdu. - Tom filled the sink with water.

Tesisatçı bizim lavaboyu tamir etmek için birçok alet kullandı. - The plumber used many tools to fix our sink.

sink
{i} pislik çukuru
sink
{f} gömülmek
sink
{i} batak

Gökdelen'in bataklığa batması bekleniyor. - The skyscraper is expected to sink into the bog.

sink
{i} bataklık
sink
daldırmak
sink
{f} batmak, mahvolmak; batırmak, mahvetmek
sink
{f} düşmek
sink
yatırmak
sink
etkilemek
sink
garkolmak
sink
çukurlaşmak
sink
{f} basmak
sink
tesir etmek
sink
{f} mahvetmek
sink
halsizlikten düşmek
sink
{f} yatırmak (sermaye)
sink
(Tekstil) batırmak, daldırmak
sink
{f} batmak; batırmak
sink
{f} alçalmak
İngilizce - İngilizce
sink
to reduce or extinguish by payment; as, to sink the national debt