to reconnoiter

listen to the pronunciation of to reconnoiter
İngilizce - Türkçe

to reconnoiter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

recognize
tanımak

Satıcılar ve alıcılar anonimdir ve tanımak çok zordur. - Sellers and buyers are anonymous and very hard to recognize.

Tom Mary'yi oldukça iyi açıkladı, bu yüzden onu görünce onu tanımak kolaydı. - Tom described Mary quite well, so it was easy to recognize her when I saw her.

recognize
(Politika, Siyaset) teşhis etmek
recognize
{f} farkına varmak
recognize
{f} farketmek

Başkalarının hatalarını fark etmek kendi hatlarımızı farketmekten daha kolaydır. - It's easier to recognize other people's mistakes than our own.

recognize
{f} kabul etmek
recognize
{f} itiraf etmek
recognize
{f} tanımak: recognize an old friend eski bir arkadaşı tanımak
recognize
haklı bulmak
recognize
farkında olmak
recognize
söz hakkı vermek
reconnoiter
(Askeri) incelemek
reconnoiter
keşfe çıkmak
reconnoiter
keşfetmek
reconnoiter
araştırma
reconnoiter
inceleme
reconnoiter
tetkik
recognize
{f} ayırt etmek
recognize
görmek
recognize
takdir etmek
recognize
farkına var

Başarısızlığının farkına varmalısın. - You must recognize your failure.

reconnoiter
keşfet
recognize
Anımsamak
recognize
(fiil) farketmek, farkına varmak, tanımak, onaylamak, ayırt etmek, kabul etmek, itiraf etmek, takdir etmek, söz hakkı tanımak
recognize
{f} söz hakkı tanımak
reconnoiter
{f} keşif yapmak
reconnoiter
inceleme yapmak
reconnoiter
f., ask. keşif yapmak, incelemek
reconnoiter
(Askeri) KEŞİF YAPMAK: Yararlı bilgi elde etmek üzere, sahrada etraflı ve tam bir arama yapmak, bir keşif hareketini sevk ve idare etmek
reconnoiter
{f} araştırma yapmak
İngilizce - İngilizce
recognize
An act or instance of reconnoitering

The pilot reported the findings of his reconnoiter.

To perform a reconnaissance (of an area; an enemy position); to scout with the aim of gaining information

Our scout will reconnoiter the path ahead of our troops.

to make a preliminary examination of for military, surveying, or geological purposes
{v} to survey, view, examin
explore, often with the goal of finding something or somebody
To examine with the eye to make a preliminary examination or survey of; esp
The act of reconnoitering
to survey with a view to military or engineering operations
{f} scout an enemy's territory in order to gather useful information
To recognize
To survey something (generally an enemys land and position)
recon
to reconnoiter