keşfet

listen to the pronunciation of keşfet
Türkçe - İngilizce
descry
{f} reconnoitering
{f} scout
suss out
discover

Who discovered America? - Amerika'yı kim keşfetti?

Today I discovered that there's a movie called The Russians are coming! The Russians are coming! - Bugün Ruslar geliyor! Ruslar geliyor! adında bir filmin olduğunu keşfettim.

{f} scouting
{f} exploring

Hunting, underwater diving, fishing and exploring are among his interests. - Avcılık, sualtı dalış, balıkçılık ve keşfetme onun ilgi alanları arasındadır.

The Europeans began exploring the Americas in the late 15th century. - Avrupalılar, Amerikaları 15. yüzyıl sonunda keşfetmeye başladılar.

explore

I would really like to explore this cave. - Ben gerçekten bu mağarayı keşfetmek istiyorum.

He wants to explore the uninhabited island. - O, ıssız ada keşfetmek istiyor.

reconnoiter
descried
ascertain
reconnoitre
sussout
keşfet