to have a special regard; to heed

listen to the pronunciation of to have a special regard; to heed
İngilizce - Türkçe

to have a special regard; to heed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Kuzu postuna bürünmüş kurttan sakının. - Beware the wolf in sheep's clothing.

Taklitlerinden sakının. - Beware of imitations.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Çok dikkat et! Gelen bir araba var! - Beware! There's a car coming!

Yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets.

beware
gözünü açmak
İngilizce - İngilizce
beware
to have a special regard; to heed