to have a special regard; to heed

listen to the pronunciation of to have a special regard; to heed
Englisch - Türkisch

Definition von to have a special regard; to heed im Englisch Türkisch wörterbuch

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Aşırı güvenden sakınmalısın. - You should beware of overconfidence.

Kuzu postuna bürünmüş kurttan sakının. - Beware the wolf in sheep's clothing.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Yavru horoza dikkat edin. O ısırır. - Beware of the cockerel. It bites.

Alıcı dikkatli olsun. - Let the buyer beware.

beware
gözünü açmak
Englisch - Englisch
beware
to have a special regard; to heed
Favoriten