to descend into a liquid or other substance or material

listen to the pronunciation of to descend into a liquid or other substance or material
İngilizce - Türkçe

to descend into a liquid or other substance or material teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sink
{i} lavabo

Bulaşıklar lavaboda yığılıyorlar. - The dishes are piling up in the sink.

Tom kirli bulaşıkları çoğunlukla lavaboda bırakır. - Tom often leaves dirty dishes in the sink.

sink
{i} pislik çukuru
sink
{f} gömülmek
sink
{i} batak

Gökdelen'in bataklığa batması bekleniyor. - The skyscraper is expected to sink into the bog.

sink
{i} bataklık
sink
daldırmak
sink
{f} batmak, mahvolmak; batırmak, mahvetmek
sink
{f} düşmek
sink
yatırmak
sink
etkilemek
sink
garkolmak
sink
çukurlaşmak
sink
{f} basmak
sink
tesir etmek
sink
{f} mahvetmek
sink
halsizlikten düşmek
sink
{f} yatırmak (sermaye)
sink
(Tekstil) batırmak, daldırmak
sink
{f} batmak; batırmak
sink
{f} alçalmak
İngilizce - İngilizce
sink
to descend into a liquid or other substance or material

  Heceleme

  to de·scend in·to a liq·uid or oth·er sub·stance or ma·te·ri·al

  Türkçe nasıl söylenir

  tı dîsend întı ı lîkwıd ır ʌdhır sʌbstıns ır mıtîriıl

  Telaffuz

  /tə dəˈsend əntə ə ˈləkwəd ər ˈəᴛʜər ˈsəbstəns ər məˈtərēəl/ /tə dɪˈsɛnd ɪntə ə ˈlɪkwəd ɜr ˈʌðɜr ˈsʌbstəns ɜr məˈtɪriːəl/

  Günün kelimesi

  warlock