to deal in stocks or any commodity with a view to speculative profits

listen to the pronunciation of to deal in stocks or any commodity with a view to speculative profits
İngilizce - Türkçe

to deal in stocks or any commodity with a view to speculative profits teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

operate
{f} işletmek

Bir tekne işletmek için ehliyetin var mı? - Do you have a license to operate a boat?

operate
ameliyat etmek

Derhal ameliyat etmek zorundayız. - We have to operate immediately.

Acilen ameliyat etmek zorundayız. - We have to operate urgently.

operate
çalıştırmak

Bilgisayarını çalıştırmak için gerekli olanın tümü oydu. - That was all he needed to operate his computer.

Çim biçme makinesini çalıştırmak için benzin gerekiyor. - The lawn mower needs gas to operate.

operate
çalışmak

Bir uydu uzayda büyük sıcaklık farklılıkları içinde çalışmak zorundadır. - A satellite has to operate in space within massive temperature differences.

operate
işlet

Bir tekne işletmek için ehliyetin var mı? - Do you have a license to operate a boat?

Biz binayı satmak zorunda kaldık çünkü onu zararda işlettik. - We had to sell the building because for years we operated it in the red.

operate
(fiil) çalışmak, işlemek, etki etmek, işletmek, etkilemek, ameliyat etmek, borsada işlem yapmak, spekülasyon yapmak, kullanmak, çalıştırmak
operate
çalış/çalıştır
operate
{f} etki etmek
operate
(Nükleer Bilimler) çalıştırma

Bilgisayarını çalıştırmak için gerekli olanın tümü oydu. - That was all he needed to operate his computer.

Cihazı çalıştırmak mükemmelce basittir. - The appliance is wonderfully simple to operate.

operate
{f} işlemek
operate
(Askeri) İŞLETMEK, ÇALIŞTIRMAK
operate
{f} ameliyat yapmak. 4
operate
ameliyat et- mek
operate
{f} (ticari/sınai bir kuruluşu) işletmek, yönetmek, idare etmek
operate
{f} etkilemek
operate
{f} kullanmak

Elbette, vinç kullanmak için bir lisans gerekli. - Of course, a license is needed to operate a crane.

Tom bir treni kullanmak için yeterli deneyime sahip değildir. - Tom doesn't have enough experience to operate a train.

İngilizce - İngilizce
operate
to deal in stocks or any commodity with a view to speculative profits

  Heceleme

  to deal in stocks or a·ny com·mo·di·ty with a view to spe·cu·la·tive profits

  Türkçe nasıl söylenir

  tı dil în stäks ır eni kımädıti wîdh ı vyu tı spekyılıtîv präfîts

  Telaffuz

  /tə ˈdēl ən ˈstäks ər ˈenē kəˈmädətē wəᴛʜ ə ˈvyo͞o tə ˈspekyələtəv ˈpräfəts/ /tə ˈdiːl ɪn ˈstɑːks ɜr ˈɛniː kəˈmɑːdətiː wɪð ə ˈvjuː tə ˈspɛkjələtɪv ˈprɑːfɪts/

  Günün kelimesi

  ghost word