to cause to happen or to occur as a consequence

listen to the pronunciation of to cause to happen or to occur as a consequence
İngilizce - Türkçe

to cause to happen or to occur as a consequence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

work
{f} iş yapmak

Mayuko zor iş yapmaktan kaçındı. - Mayuko avoided doing hard work.

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

work
{f} çalışmak

METRO'da mı çalışmak istiyorsun?! - You want to work at METRO?!

Saatlerce çalışmaktan yoruldum. - I felt tired from having worked for hours.

work
{i} çalışma

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I have to freshen up on my French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to work in Paris I must freshen up on my French.

work
yapıt

Şimdiye kadar Shakespeare'in üç tane yapıtını okudum. - I have read three of Shakspeare's works so far.

Darwin'in yapıtı her şeyi değiştirir. - Darwin's work changes everything.

work
kurmak
work
tahammür etmek
work
yaramak
work
mutat
work
kamçılamak
work
sökmek
work
işte

Genellikle işten ne zaman ayrılırsın? - When do you usually get off work?

General Motors 76,000 işçisini işten çıkardı. - General Motors laid off 76,000 workers.

work
{f} çalış

Bulaşık makinasının nasıl çalıştığını anlatabilir misin? - Could you explain how the dishwasher works?

O çalışırken bir kaza yaptı. - While working, he had an accident.

work
{f} çabalamak
work
{i} işyeri

Benim işyeri ile iyi bir iş yaparım. - I do a good job with my work.

İşyerindeki kültürü nasıl tanımlardın? - How would you describe the culture of your workplace?

work
{f} meşgul olmak
work
{f} mayalanmak
work
(fiil) çalışmak, çabalamak, iş yapmak, işlemek, işletmek; işe yaramak; başarılı olmak; etkili olmak; meşgul olmak; seğirmek; oynamak; mayalanmak; oynatmak; koparmak (para); sızdırmak (para)
work
{f} sızdırmak (para)
work
{f} koparmak (para)
work
{f} çalışmak; (birini) çalıştırmak: He works hard. Çok çalışıyor. Don't work them too hard. Onları çok fazla çalıştırma
İngilizce - İngilizce
work

I cannot work a miracle.

to cause to happen or to occur as a consequence

  Heceleme

  to cause to hap·pen or to oc·cur as a con·se·quence

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kôz tı häpın ır tı ıkır äz ı känsıkwıns

  Telaffuz

  /tə ˈkôz tə ˈhapən ər tə əˈkər ˈaz ə ˈkänsəkwəns/ /tə ˈkɔːz tə ˈhæpən ɜr tə əˈkɜr ˈæz ə ˈkɑːnsəkwəns/

  Günün kelimesi

  catechumen