to cause (things or people) to be separate

listen to the pronunciation of to cause (things or people) to be separate
İngilizce - Türkçe

to cause (things or people) to be separate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

separate
ayırmak

Çöpü ayırmak önemlidir. - It's important to separate the rubbish.

Telleri ayırmak zorunda kalacağız. - We'll have to separate the wires.

separate
ayrı

Biz ayrı hesaplar istiyoruz. - We'd like separate checks.

Onların her biri ayrı ayrı ödedi. - They each paid separately.

separate
{f} ayırt etmek
separate
{f} ayrıştırmak
separate
ayrılma

Tom bana ebeveynlerimin ayrılmadan önce ne kadar süredir evli olduklarını sordu. - Tom asked me how long my parents had been married before they separated.

Ailesinden ayrılmayı sevmiyordu. - He didn't like being separated from his family.

separate
{f} ayrı yaşamak
separate
(Kanun) bölünmüş
separate
{f} ayır

Çok sinirliyken iyiyle kötüyü ayırmaya çalışmanın bir faydası yoktur. - It is no use trying to separate the sheep from the goats while in a state of madness.

Guangdong'u Guangxi'den ne ayırıyor? - What separates Guangdong from Guangxi?

separate
(karı koca) ayrı yaşamak
separate
ayırma işareti
separate
ayırma

Siyaseti dinden ayırmalıyız. - We must separate politics from religion.

Manş denizi İngiltere'yi ve Fransa'yı ayırmaktadır. - The English Channel separates England and France.

separate
{f} dağılmak
separate
separately ayrı ayr
separate
tefrik olunmak
separate
(fiil) ayırmak, bölmek, dağılmak, ayırt etmek, ayrıştırmak, kaymağını almak, ayrılmak, ayrı yaşamak, ayrışmak, kopmak, çıkmak
separate
{s} tek başına olan
separate
(Askeri) AYIRMAK, BÖLMEK: Bir şeyi başka bir şeyden ayırmak
separate
{s} ayrı, ayrılmış
İngilizce - İngilizce
separate
to cause (things or people) to be separate