to act or produce effect on the mind; to exert moral power or influence

listen to the pronunciation of to act or produce effect on the mind; to exert moral power or influence
İngilizce - Türkçe

to act or produce effect on the mind; to exert moral power or influence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

operate
{f} işletmek

Bir tekne işletmek için ehliyetin var mı? - Do you have a license to operate a boat?

operate
ameliyat etmek

Acilen ameliyat etmek zorundayız. - We have to operate urgently.

Derhal ameliyat etmek zorundayız. - We have to operate immediately.

operate
çalıştırmak

Bu bir dokunmatik ekran, onun üzerinde görüntülenen kontrolleri çalıştırmak için parmaklarını kullanabilirsin. - This is a touchscreen, so you can use your fingers to operate the controls which are displayed on it.

Bilgisayarını çalıştırmak için gerekli olanın tümü oydu. - That was all he needed to operate his computer.

operate
çalışmak

Bir uydu uzayda büyük sıcaklık farklılıkları içinde çalışmak zorundadır. - A satellite has to operate in space within massive temperature differences.

operate
işlet

Bu makinenin nasıl işletildiğini biliyor musunuz? - Do you know how this machine operates?

Mary bir vinç işletebilir. - Mary can operate a crane.

operate
(fiil) çalışmak, işlemek, etki etmek, işletmek, etkilemek, ameliyat etmek, borsada işlem yapmak, spekülasyon yapmak, kullanmak, çalıştırmak
operate
çalış/çalıştır
operate
{f} etki etmek
operate
(Nükleer Bilimler) çalıştırma

Motorlu bir tekneyi çalıştırmak için ehliyetin var mı? - Do you have a license to operate a motor boat?

Cihazı çalıştırmak mükemmelce basittir. - The appliance is wonderfully simple to operate.

operate
{f} işlemek
operate
(Askeri) İŞLETMEK, ÇALIŞTIRMAK
operate
{f} ameliyat yapmak. 4
operate
ameliyat et- mek
operate
{f} (ticari/sınai bir kuruluşu) işletmek, yönetmek, idare etmek
operate
{f} etkilemek
operate
{f} kullanmak

Tom bir treni kullanmak için yeterli deneyime sahip değildir. - Tom doesn't have enough experience to operate a train.

Elbette, vinç kullanmak için bir lisans gerekli. - Of course, a license is needed to operate a crane.

İngilizce - İngilizce
operate
to act or produce effect on the mind; to exert moral power or influence