the removal and replacement of a government

listen to the pronunciation of the removal and replacement of a government
İngilizce - Türkçe

the removal and replacement of a government teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

revolution
devrim

Devrim yeni bir çağ getirdi. - The revolution brought in a new era.

Yeni yasalar devrimin tohumlarını ekti. - The new laws sowed the seeds of revolution.

revolution
{i} ihtilal

Hükümet, ihtilalle devrildi. - The government was overthrown in a revolutionary coup.

revolution
bir gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
dönü
revolution
dönüm
revolution
tur
revolution
devir
revolution
devir süresi
revolution
revol
revolution
{i} gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
{i} köklü değişiklik
revolution
hal ve kıyafetlerin değişmesi
revolution
fikir devrimi
revolution
devre
revolution
(isim) devir, devrim, ihtilal, deveran, köklü değişiklik, gezegenin güneş etrafında dönmesi
İngilizce - İngilizce
revolution
the removal and replacement of a government

  Heceleme

  the re·mov·al and re·place·ment of a gov·ern·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi rîmuvıl ınd rîpleysmınt ıv ı gʌvırmınt

  Telaffuz

  /ᴛʜē rəˈmo͞ovəl ənd rəˈplāsmənt əv ə ˈgəvərmənt/ /ðiː rɪˈmuːvəl ənd rɪˈpleɪsmənt əv ə ˈɡʌvɜrmənt/

  Günün kelimesi

  bissextile