dönüm

listen to the pronunciation of dönüm
Türkçe - İngilizce
turn

First Contact became the most important turning point in human history. - İlk İletişim, insanlık tarihinde en önemli dönüm noktası oldu.

The Battle for Quebec was the turning point in the war. - Quebec için mücadele savaşta dönüm noktasıydı.

rotating, revolving
turning, returning
trip, round trip: Sucu üç dönüm su getirdi. The water carrier brought us three trips' worth of water
a land measure of 1000 square meters (about a quarter of an acre)
period
a land measure of about 1000 square metres; turn, revolution
acre

You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth. - Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz.

I own 30 acres of land about 3 miles out of town. - Şehrin yaklaşık 3 mil dışında 30 İngiliz dönümü arazim var.

inflection
(Tıp) inflexion
revolution
dunam
dönüm noktası
milestone

That day was an important milestone in our project. - O gün projemizde önemli bir dönüm noktasıydı.

dönüm noktası
turning point

This was the turning point of his life. - Bu onun hayatının dönüm noktasıydı.

First Contact became the most important turning point in human history. - İlk İletişim, insanlık tarihinde en önemli dönüm noktası oldu.

dönüm noktası
crossroad
dönüm noktası
crossroads
dönüm noktası
climax

Tom doesn't know the difference between climax and climacteric. - Tom dönüm noktası ile yaş dönümü arasındaki farkı bilmiyor.

dönüm noktası
climacteric

Tom doesn't know the difference between climax and climacteric. - Tom dönüm noktası ile yaş dönümü arasındaki farkı bilmiyor.

dönüm noktası
turning point, crossroads, landmark
dönüm noktası
crisis
dönüm noktası
catastrophe
dönüm noktası
watershed
dönüm noktasına gelmek
enter upon
dönüm noktasına gelmek
enter on
dönüm noktasında
at the crossroads
dönüm noktası
defining moment
dönüm noktası
(Tıp) inflexion point
dönüm noktası
(Tıp) inflection point
dönüm noktası
corner
dönüm noktası
historic moment
dönüm noktası
crunch time
dönüm noktası
landmark
dönüm noktası
the landmark
dönüm noktası
mile

That day was an important milestone in our project. - O gün projemizde önemli bir dönüm noktasıydı.

dönüm noktası
crux
hayatın dönüm noktası
turn of life
çeyrek dönüm
rood
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) 919 m2 lik eski bir arazi ölçüs
1000 m² lik bir alan ölçüsü
Dönme işi: "Ne güzel bir fikir dönümünü işaret eden bir heves!"- R. N. Güntekin. 1000 m² lik bir alan ölçüsü: "Demek dişini sıkarsa on sene sonra on beş dönüm tarlası, dört ceviz ağacı olacaktı."- S. F. Abasıyanık
Dönmek işi
Gidip gelme ile yapılan bir işin her seferi
Bin metrekarelik bir alan ölçüsü birimi
Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2
Tekrarlanan belli bir olayın tamamlanması ve yenisinin başlaması
Eni boyu kırkar mimar arşını olan alan ölçüsü
dönüm noktası
Bir olayın yeni bir duruma geçme zamanı
dönüm