the date at which a planet or comet has a longitude or position

listen to the pronunciation of the date at which a planet or comet has a longitude or position
İngilizce - Türkçe

the date at which a planet or comet has a longitude or position teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

epoch
{i} çağ
epoch
(Jeoloji) epok
epoch
dönem
epoch
an
epoch
devir
epoch
çığır

Berlin Duvarı'nın yıkılışı gerçekten çığır açan bir olaydı. - The fall of the Berlin Wall was really an epochal event.

epoch
tarih
epoch
dönüm noktası/çağ
epoch
an,tarihsel dönem
epoch
mark an epoch yeni bir devir açmak
epoch
zaman
epoch
epochal yeni bir devre ait
İngilizce - İngilizce
epoch
the date at which a planet or comet has a longitude or position

  Heceleme

  the date at which a plan·et or com·et has a lon·gi·tude or po·si·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi deyt ät hwîç ı plänıt ır kämıt hız ı läncıtud ır pızîşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈdāt ˈat ˈhwəʧ ə ˈplanət ər ˈkämət həz ə ˈlänʤəˌto͞od ər pəˈzəsʜən/ /ðiː ˈdeɪt ˈæt ˈhwɪʧ ə ˈplænət ɜr ˈkɑːmət həz ə ˈlɑːnʤəˌtuːd ɜr pəˈzɪʃən/

  Günün kelimesi

  tremulous