in proportion

listen to the pronunciation of in proportion
İngilizce - Türkçe
orantılı olarak

Yaptığınız işin miktarı ile orantılı olarak para alırsınız. - You get paid in proportion to the amount of the work you do.

Gelir vergisi oranı maaş artışı ile orantılı olarak artar. - The income tax rate increases in proportion to the salary increase.

oranla
mantıklı bir şekilde
in proportion to
oranla
in proportion to
-e göre
proportionately
orantılı olarak
in proportion to
e nazaran
in proportion to
nispetle e göre
in proportion to
oranında
in proportion to
nispetle
pro rata
uygun olarak
pro rata
oranlı (olarak)
pro rata
oranla
pro rata
mütenasiben
pro rata
nispetle
pro rata
(Ticaret) orantılı olarak
in proportion to
e oranlı olarak
in proportion to
-e oranla
proportionately
oranlı olarak
in proportion to
nispeten
in proportion to
-e oranlı olarak
in proportion to
nazaran
pro rata
oranlı
İngilizce - İngilizce
pro rata
proportionately
in proportion to
agreeing in amount, magnitude, or degree; "the figures are large but the corresponding totals next year will be larger"
in proportion

  Heceleme

  in pro·por·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  în prıpôrşın

  Telaffuz

  /ən prəˈpôrsʜən/ /ɪn prəˈpɔːrʃən/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Ortak Eşdizimliler

  in proportion to

  Videolar

  ... Our proportion of high school graduates has not gone up, ...
  ... So our proportion of college graduates has not gone up, ...

  Günün kelimesi

  vaward