the angle (at a particular location) between magnetic north and true north

listen to the pronunciation of the angle (at a particular location) between magnetic north and true north
İngilizce - Türkçe

the angle (at a particular location) between magnetic north and true north teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

variation
{i} varyasyon

Tüm diller varyasyonlara tabidir. - All the languages are subject to variations.

Bu belli bir atasözünün mizahi varyasyonudur. - This is the humorous variation of a certain proverb.

variation
değişiklik
variation
sapma
variation
çeşit
variation
istihale
magnetic declination
mıknatıssal sapma
magnetic declination
manyetik sapma
magnetic declination
manyetik deklinasyon
variation
değişim
variation
Cinsine benzemeyen insan veya hayvan veya bitki
variation
(müzik) çeşitleme, varyasyon
variation
değişme, dönme dönüşme
magnetic declination
(Askeri) TABİİ MANYETİK SAPMA, TABİİ MANYETİK İNHİRAF: Herhangi bir mahalde, manyetik kuzeyle gerçek kuzey arasındaki istikamet farkını belirlemek üzere, belli derece Doğu veya Batı olarak gösterilen, manyetik ve coğrafi meridyenler arasındaki açı. Deniz ve hava seyrüseferlerinde, "magnetic declination" yerine, "magnetic variation" terimi kullanılır ve açıya pusula sapması veya manyetik sapma denilir. Diğer hallerde, "magnetic declination", manyetik sapmanın, alçalış veya yoğunluğun zamana göre normal veya normal olmayan değişmesini gösteren "magnetic variation" deyimiyle aynı manaya gelmez. Ayrıca bakınız: "magnetic variation", "declination"
variation
variation compass ibrenin en ufak değişikliklerini gösteren pusula
variation
{i} değişme derecesi
variation
{i} değişme; değişiklik
variation
{i} manyetik sapma
variation
(isim) varyasyon, çeşitleme, çeşitlilik, değişim, fark, değişme derecesi, manyetik sapma
variation
tasrif
İngilizce - İngilizce
variation
magnetic declination
the angle (at a particular location) between magnetic north and true north

    Heceleme

    the An·gle (at a par·ti·cu·lar location) be·tween mag·net·ic North and true North

    Telaffuz