magnetic declination

listen to the pronunciation of magnetic declination
İngilizce - Türkçe
mıknatıssal sapma
manyetik sapma
manyetik deklinasyon
(Askeri) TABİİ MANYETİK SAPMA, TABİİ MANYETİK İNHİRAF: Herhangi bir mahalde, manyetik kuzeyle gerçek kuzey arasındaki istikamet farkını belirlemek üzere, belli derece Doğu veya Batı olarak gösterilen, manyetik ve coğrafi meridyenler arasındaki açı. Deniz ve hava seyrüseferlerinde, "magnetic declination" yerine, "magnetic variation" terimi kullanılır ve açıya pusula sapması veya manyetik sapma denilir. Diğer hallerde, "magnetic declination", manyetik sapmanın, alçalış veya yoğunluğun zamana göre normal veya normal olmayan değişmesini gösteren "magnetic variation" deyimiyle aynı manaya gelmez. Ayrıca bakınız: "magnetic variation", "declination"
(Askeri) tabii manyetik sapma
(Askeri) tabii manyetik inhiraf
İngilizce - İngilizce
The angle between the magnetic and geographical meridians at any place, expressed in degrees east or west to indicate the direction of magnetic north from true north. In nautical and aeronautical navigation, the term magnetic variation is used instead of magnetic declination and the angle is termed variation of the compass or magnetic variation. Magnetic declination is not otherwise synonymous with magnetic variation which refers to regular or irregular change with time of the magnetic declination, dip, or intensityJoint Publication 1-02 U.S. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms; 12 April 2001 (As Amended Through 14 April 2006)
The angle between magnetic north and true north at a particular location. Also called magnetic variation
the angle (at a particular location) between magnetic north and true north
magnetic declinations
plural form of magnetic declination
magnetic declination