tender, romantic, or nostalgic feeling or emotion

listen to the pronunciation of tender, romantic, or nostalgic feeling or emotion
İngilizce - Türkçe

tender, romantic, or nostalgic feeling or emotion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sentiment
duygu

Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı. - Tom couldn't help but feel sentimental.

Savaşla ilgili duygularını ifade etti. - She expressed her sentiments on the war.

sentiment
duyarlık
sentiment
fikir
sentiment
içlilik
sentiment
his

Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı. - Tom couldn't help but feel sentimental.

sentiment
kanı
sentiment
(çoğul) fikir, düşünce; mütalaa
sentiment
düşünce

Myanmar'da Çin karşıtı düşünceler artıyor. - Anti-Chinese sentiment is on the rise in Myanmar.

sentiment
{i} duyarlılık
sentiment
{i} duygusallık
sentiment
{i} duygu, his; seziş
sentiment
mütalaa
sentiment
{i} hassaslık
sentiment
aşırı hassasiyet
sentiment
his inceliği
sentiment
(Tıp) Bir kişi veya bir madde üzerinde toplanan birgrup eğilim, his, duygu
İngilizce - İngilizce
sentiment
tender, romantic, or nostalgic feeling or emotion