in good taste

listen to the pronunciation of in good taste
İngilizce - Türkçe
uygun
be in good taste
yerinde olmak
be in good taste
(bir şey) uygun düşmek, yakışık almak, yerinde olmak: That remark was not in good taste. O laf yakışıksızdı
İngilizce - İngilizce
becomingly, fittingly, stylishly, elegantly
in good taste