tartışma

listen to the pronunciation of tartışma
Türkçe - İngilizce
discussion

I took part in the discussion. - Ben tartışmaya katıldım.

Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago. - Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim.

debate

She pretended to be asleep during the debate. - O, tartışmada uyuyor gibi yaptı.

The eloquent scholar readily participated in the debate. - Güzel konuşan bilim adamı kolayca tartışmaya katıldı.

(Hukuk) dispute

The dispute was finally settled. - Tartışma sonunda halledildi.

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

argument

The argument quickly got out of control. - Tartışma hızla kontrolden çıktı.

The argument is full of holes. - Tartışma geçersizdir.

quarrel

I know better than to quarrel with her about trifles. - Önemsiz şeyler hakkında onunla tartışmayacak kadar akıllıyım.

John had a violent quarrel with his wife. - John, eşi ile şiddetli bir tartışma yaşadı.

controversy

The government wanted to avoid controversy. - Hükümet tartışmadan kaçınmak istedi.

We sided with him in the controversy. - Tartışmada onun yanında yer aldık.

cross talk
breeze
moot
parley
disagreement
jangle
debate; discussion; argument, dispute
row
broil
brawl
disputation
discussion, argument, dispute, tiff, debate, contention, controversy
argumentation
rap
bust up
hassle
altercation

An altercation broke out between Dan and Linda. - Dan ve Linda arasında bir tartışma patlak verdi.

An 18-year-old male is in hospital after an altercation at a party last night. - 18 yaşındaki bir erkek, dün geceki bir partideki tartışmadan sonra hastanededir.

bickering
contestation
contention
contest

Conchita Wurst's selection for the Eurovision Song Contest 2014 sparked controversy in Austria. - 2014 Eurovision Şarkı Yarışması için Conchita Wurst'un seçilmesi Avusturya'da tartışmalara yol açtı.

{i} sparring
disputing
conference
argue

Tom doesn't want to argue with you. - Tom sizinle tartışmak istemiyor.

Some people hate to argue. - Bazı insanlar tartışmaktan nefret ederler.

deliberate
tiff
{i} quarrelling

Quarrelling spoiled our unity. - Tartışma birliğimizi bozdu.

polemic
dustup
teach-in
deliberation

Perry became used to the loud deliberations. - Perry yüksek sesle tartışmalara alıştı.

setto
wordy warfare
teach in
rencounter
{i} wrangle
bicker
fray
{i} spar

The fatal stabbing was sparked by an argument that got out of control. - Ölümle sonuçlanan bıçaklama olayının kıvılcımı, kontrolden çıkan tartışmadan çıkmıştı.

My comment sparked off an argument in the group. - Benim yorumum grupta bir tartışmayı ateşledi.

shooting match
tartışmak
argue

Some people hate to argue. - Bazıları tartışmaktan nefret ederler.

Tom didn't want to argue with Mary. - Tom Mary ile tartışmak istemiyordu.

tartışmak
dispute
tartışmak
discuss

I don't want to discuss Tom's problems. - Tom'un sorunlarını tartışmak istemiyorum.

I prefer not to discuss it here. - Onu burada tartışmak istemiyorum.

tartışmak
quarrel

Please cease from quarreling. - Lütfen tartışmaktan vazgeçin.

I don't want to quarrel with you. - Seninle tartışmak istemiyorum.

tartışma götürmez
unassailable
tartışma götürmez
beyond dispute
tartışma götürmez
unquestionable
tartışma kabul etmez
beyond cavil
tartışma konusu
moot point
tartışma konusu
bone
tartışma konusu
point at issue
tartışma konusu
contention
tartışma konusu dava
moot case
tartışma olsun diye zayıf tarafı savunan kimse
devil's advocate
tartışma ortamı
platform
tartışma yanlısı kimse
controversialist
tartışma çıkarmak
hassle
tartışmak
debate

We don't have time to debate. - Tartışmak için zamanımız yok.

The time has come to debate the most relevant matters. - En ilişkili konuları tartışmak için zaman geldi.

tartışmak
to argue, to dispute, to have words (with sb), to have a tiff (with sb), to have a row; to discuss, to debate, to talk sth over (with sb)
tartışmak
{f} negotiate
itiraz etme, tartışma
dispute
tartışmak
{f} wrangle
tartışmak
spar
tartışmak
join issue with somebody
tartışmak
(deyim) fall out with
tartışmak
discuss with

I have something I need to discuss with you. - Seninle tartışmak gereken bir şeyim var.

There's something else I want to discuss with you. - Seninle tartışmak istediğim başka bir şey var.

tartış
argue with

Tom doesn't want to argue with you. - Tom sizinle tartışmak istemiyor.

You'd better not argue with Tom. - Tom'la tartışmasan iyi olur.

tartış
{f} quarrel

The couple was quarrelling and Chris knocked Beth down. - Çift tartışıyordu ve Chris Beth'e vurup yere devirdi.

What was the cause of your quarrel? - Sizin tartışmanızın nedeni neydi?

tartış
{f} moot
tartış
{f} debate

I beat him completely in the debate. - Tartışmada onu tamamen yendim.

The eloquent scholar readily participated in the debate. - Güzel konuşan bilim adamı kolayca tartışmaya katıldı.

tartış
{f} quarrelling

The couple was quarrelling and Chris knocked Beth down. - Çift tartışıyordu ve Chris Beth'e vurup yere devirdi.

They are always quarrelling in public. - Onlar her zaman toplum önünde tartışıyorlar.

tartış
argue

You'd better not argue with Tom. - Tom'la tartışmasan iyi olur.

Don't argue when you are angry and don't eat when you are full. - Öfkeli isen tartışma ve tok isen yemek yeme.

tartış
{f} spar

My comment sparked off an argument in the group. - Benim yorumum grupta bir tartışmayı ateşledi.

Conchita Wurst's selection for the Eurovision Song Contest 2014 sparked controversy in Austria. - 2014 Eurovision Şarkı Yarışması için Conchita Wurst'un seçilmesi Avusturya'da tartışmalara yol açtı.

tartış
{f} dispute

Only after a long dispute did they come to a conclusion. - Ancak uzun bir tartışmadan sonra bir sonuca vardılar.

We disputed the victory to the end. - Zaferi sonuna kadar tartıştık.

tartış
discuss with

There are some topics you shouldn't discuss with Tom. - Tom'la tartışmaman gereken bazı konular var.

Tom has something to discuss with all of us. - Tom'un hepimizle tartışacak bir şeyi var.

tartış
controvert

Parliamentary immunity is a controvertial issue. - Parlamenter dokunulmazlık tartışmalı bir konudur.

tartış
discuss

This problem is worth discussing. - Bu sorun tartışılmaya değer.

I participated in the discussion. - Ben tartışmaya katıldım.

tartış
{f} bicker

Tom and Mary bicker all day long. - Tom ve Mary bütün gün tartışırlar.

tartışmak
fight
tartışmak
fall out
tartışmak
haggle
tartışmak
talk over
tartışmak
have it out with
tartışmak
deliberate
tartışmak
reason

I see no reason to discuss it further. - İlerde bunu tartışmak için sebep olmadığını anlıyorum.

tartışmak
have words
tartışmak
tangle with
tartışmak
have a row
tartışmalar
discussions

The discussions were long and sometimes bitter. - Tartışmalar uzun ve bazen acıydı.

The discussions are ongoing. - Tartışmalar devam ediyor.

tartışmalar
disputations
tartışmalar
arguments

Tom seldom wins arguments. - Tom nadiren tartışmaları kazanır.

Tom sometimes is very aggressive and likes to start arguments. - Tom bazen çok saldırgandır ve tartışmaları başlatmayı sever.

açıkça tartışma
ventilation
bağırarak tartışma
brawling
benimle tartışma
but me no buts
edebi tartışma
literary argument
geniş bir alanda yapılan tartışma
(Hukuk) a wide-range debate
gürültülü tartışma
rumpus
hararetli tartışma
battle royal
karşı tartışma
con
sonuca ulaşmayan tartışma
corker
sorunu kökünden çözen tartışma
clincher
tartış
hassle
tartış
quibble
tartışmak
take issue with smb
tartışmak
canvass
tartışmak
brawl
tartışmak
(for two greased wrestlers) to engage in a preliminary struggle (in order to discover each other's weak points)
tartışmak
contend
tartışmak
set to
tartışmak
bust
tartışmak
moot
tartışmak
to debate (with); to have a discussion (with); to argue, dispute (with)
tartışmak
(Hukuk) to debate

I don't really want to debate this. - Gerçekten bunu tartışmak istemiyorum.

We don't have time to debate. - Tartışmak için zamanımız yok.

tartışmak
altercate
tartışmak
bicker
tartışmak
have a set to
tartışmak
have a row with
tartışmak
join issue with smb
tartışmak
(doğruluğunu) challenge
tartışmak
have words with smb
tartışmak
jangle
tartışmak
disagree
tartışmak
{k} hash over
tartışmak
to debate, discuss, or argue (something)
tartışmak
{f} controvert
tartışmak
bat around
şiddetli tartışma
ironclad argument
Türkçe - Türkçe
Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma
Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma: "Bir yazarın eserini anlamak için onun kişiliği üzerine bilgi edinmek gerekir mi sorunu öteden beri edebiyatçılar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır."- A. Ş. Hisar
Ağız kavgası, münakaşa
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
Ağız kavgası, münakaşa: "Belki de komşulardan çekindiğinden tartışmayı kesmek gereğini duyuyor."- H. Taner
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma: "Karşısındakilerin tartışmaları çabuk bıraktıklarına da dikkat etmedi."- T. Buğra
münakaşa
Tartışmak
münakaşa etmek
tartış
Tartmak işi veya biçimi
tartışmak
Ağız dalaşı yapmak, münakaşa etmek: "Usta da, ben de tartışmak istemedik adamla."- N. Cumalı
tartışmak
Ağız dalaşı yapmak, münakaşa etmek
tartışmak
Karşı karşıya durum alıp elle birbirini yoklayarak zayıf yanlarını aramak
tartışmak
Bir konu üzerinde, birbirine ters olan görüş ve inançları karşılıklı savunmak
tartışmak
Güreşte karşı karşıya durum alıp elle birbirini yoklayarak zayıf yanlarını aramak
tartışmak
(Osmanlı Dönemi) münakaşa
toplu tartışma
Forum
İngilizce - Türkçe

tartışma teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tartışma konusu olan dava
(Kanun) moot case
tartışma