tahsis

listen to the pronunciation of tahsis
Türkçe - İngilizce
earmarking
devotion
(Ticaret) apportionment
(Kanun) grant
appropriate
appropriation
(Politika, Siyaset) allowance
designatio
rectification
designation
assignment
allocation, assignment, appropriation, allotment
allocation

Allocation of resources can be a difficult task when you have no resources at all. - Eğer hiç kaynağın yoksa kaynakların tahsisi zor bir görev olabilir.

disposition
allot

Allot the money for R&D. - Parayı R&D için tahsis et.

allotted to
{i} allotment
tahsis etmek
assign
tahsis edilmiş
assigned
tahsis etmek
devote
tahsis edilen
appropriate
tahsis edilen
assigned
tahsis edilen
alloted
tahsis edilmiş
earmarked
tahsis edilmiş
assignation
tahsis edilmiş kuvvetler
(Askeri) assigned forces
tahsis edilmiş şey
allotment
tahsis etkinliği
(Ticaret) allocative efficiency
tahsis etme
(Kanun) devotion
tahsis etme
(Ticaret) apportioning
tahsis etmek
appropriate
tahsis etmek
consecrate
tahsis etmek
assigned
tahsis etmek
(Ticaret) apportion
tahsis etmek
set-aside
tahsis etmek
appropriate for
tahsis işlemi
assignment
tahsis sözleşmesi
(Kanun) allocation contract
tahsis etmek
dedicate
tahsis etme
allocation
tahsis anlaşması
(Ticaret) allocation agreement
tahsis aracı
(Ticaret) rationing device
tahsis dışı
(Askeri) nonquota
tahsis dışı
(Ticaret) non-quota
tahsis dışı mali kaynaklar
(Askeri) nonappropriated funds
tahsis dışı mali kaynaklar
(Askeri) non appropriated funds
tahsis eden
dedicator
tahsis edilebilir kaynak
(Askeri) allocatable resource
tahsis edilen kota
(Ticaret) quota alloted
tahsis edilen su
water allowance
tahsis edilmek
be destined
tahsis edilmemiş
unappropriated
tahsis edilmemiş
unapplied
tahsis edilmemiş gelir
(Ticaret) unappropriated income
tahsis edilmemiş tür
(Denizbilim) non-allocated species
tahsis edilmeyen bütçe
(Ticaret) non-allocated budget
tahsis edilmiş
dedication
tahsis edilmiş batarya
(Askeri) dedicated battery
tahsis edilmiş bölge mesajı
(Askeri) designated area message
tahsis edilmiş hafıza
assigned memory
tahsis edilmiş saha
(Askeri) actual obligated space
tahsis etmek
(Hukuk) to allocate, to destine to
tahsis etmek
earmark
tahsis etmek
to appropriate, allot, or assign (something) to (someone, something), set aside (something) for (someone, something)
tahsis etmek
to allocate, to allot, to assign, to appropriate (for)
tahsis etmek
allot
tahsis kotası
(Ticaret) allocation quota
tahsis mekanizmaları
(Ticaret) allocative mechanisms
tahsis mektubu
(Ticaret) allotment letter
tahsis olunmayan
unallocatable
tahsis sahibi
(Ticaret) allottee
tahsis sahibi
(Ticaret) allotee
tahsis sarf süresi
(Askeri) appropriation period
tahsis talebi
(Askeri) allocation request
tahsis, tahsisat
(Hukuk) allocation, allowance
tahsis/tayin etmek
(Hukuk) to assign
depo tahsis etmek
(Elektrik, Elektronik) allocate
tahsis etmek
set apart
tahsis etmek
allocate
tahsis etmek
reserve
tahsis etmek
destine to
tahsis etmek
consign
Yabancı Tarım Ofisleri (USDA); frekans tahsis alt komitesi; denizde yakıt ikmali
(Askeri) Foreign Agricultural Service (USDA); frequency assignment subcommittee; fueling at sea; functional account symbol
ayırmak /tahsis etmek
(Hukuk) (ödenek) to appropriate
deniz hava tesisi; tahsis edilmemiş fonlar; sıra numarası verilmiş hava kuvveti
(Askeri) naval air facility; nonappropriated funds; numbered air force
doğrudan tahsis
direct allocation
en son tahsis edilen irtifa
(Havacılık) last assigned altitude
hava trafik kontrolü tahsis edilmiş hava sahası
(Askeri) air traffic control assigned airspace
ilk tahsis istasyonu
(Askeri) station of initial assignment
kanal yeniden tahsis fonksiyonu
(Askeri) channel reassignment function
kota tahsis talebi
(Ticaret) qouta allocation demand
kredi tahsis
(Ticaret) credit granting
mali tahsis
(Ticaret) financial allocation
müşterek hedef tahsis paketi; müşterek eğitim timi
(Askeri) joint targeting toolbox; joint training team
rastgele tahsis
(Pisikoloji, Ruhbilim) random assignment
tahsis etmek
sanctify
tahsis etmek
apply
telsiz frekans tahsis yetkisi; sınırlı ateş bölgesi
(Askeri) radio frequency authorization; restrictive fire area
İdare Başkanı Yardımcısı (CIA); tahsis edilmiş geliştirme faaliyeti
(Askeri) Deputy Director for Administration (CIA); designated development activity
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) bir kimseye ve bir şeye âit kılma; bir şeye veya bir kimseye bir özellik kazandırma
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
TAHSİS
(Osmanlı Dönemi) Rağbet ettirmek. Meylettirmek, yöneltmek
tahsis etmek
Ayırmak, özgülemek
ADEMİ TAHSİS
(Hukuk) Tahsis etmeme, özgülememe
tahsis