specification

listen to the pronunciation of specification
İngilizce - Türkçe
{i} belirtme
şartname
{i} tanımlama
(Politika, Siyaset) teferruat
(Biyokimya) özgülleme
(Mekanik) kendine has ölçüleri
özellikler

Teknik özellikler ve fiyat değişebilir. - Specifications and price are subject to change.

(Ticaret) açıklama
ayrıntı
tarifname
(Mühendislik) specifikasyon; makina veya cihazın özellikleri, kendine has ölçüleri
özellik

Teknik özellikler ve fiyat değişebilir. - Specifications and price are subject to change.

belirli bir türden olma
bir icadın tarifnamesi
{i} tarif
{i} beyanname
{i} (şartnamedeki) madde
ayrıntılarıyle tanımlama
specifications teferruat
muayyen bir madde veya keyfiyeti belirtme
ayrıntılar
belirtme/tanıml
şartlar
{i} patent almak için yazılan ayrıntılı açıklama
şartlaşma
{i} belirleme
{i} ayrıntılarıyla belirtme
değer
(Ticaret) teknik şartname
tarif name
veriler
specification practice
tanımlama çalışması
specification form
belirtim formu
specification sheets
belirtim kağıtları
specification decal
tarifname etiketi
specification language
belirtim dili
specification name
(Bilgisayar) ayrıntı adı
specifications
(Bilgisayar) belirtimler
specifications
belirtmeler
specifications
(İnşaat) şartnameler
input specification
giriş spesifikasyonu
requirement specification
gereksinim belirtimi
specifications
ayrıntılar
specifications
şartlar
specifications
şartname
external architecture specification
dış mimari özellikleri
personnel specification
personel özellikleri
program specification
proram spesifikasyonu, program belirtimi
data system specification
(Askeri) BİLGİ SİSTEMİ TARİFNAMESİ: Belirli bir otomatik bilgi sisteminin ilgili standart bilgi elemanları ve kodlar, giren ve çıkan bilgi açıklamaları, dosya ve kayıt muhteviyatı ve yapılan bütün bilgi işleme görevlerinin şematik lojik akış diyagramları dahil olmak üzere tam açıklanması. Tarifnamede, ayrıca, büyük ölçüde işlemlerin karşılanması ölçüsü, yapılacak işin hacmi ve resmi bir otomatik bilgi işlem sistemi halinde kabulü için gerekli otomatikleştirme ölçüsü de bulunur
exercise specification
(Askeri) TATBİKAT ÖZELLİKLERİ: Tatbikatın genel konsepti, şekli, kapsamı, mahali, amacı, gayeleri, kuvvet ihtiyaçları, politik yönleri, analiz düzenlemeleri ve masraflarını önceden genel hatlarıyla ortaya koyan ana tatbikat gerekleri
federal specification
(Askeri) FEDERAL ŞARTNAME: Federal hükümet tarafından yapılacak tedariklerde aranmak üzere konulan nitelik
federal specification
(Askeri) federal şartname
filter specification
suzgec belirtimi
finished product specification
(Tıp) bitmiş ürün spesifikasyonu
inspection specification
(Nükleer Bilimler) denetim şartnamesi
invalid drive specification
(Bilgisayar) geçersiz sürücü tanımı
maintenance specification
(Askeri) ÖZEL BAKIM TALİMATI (TARİFNAMESİ): Yeni bir malzeme kalemi için esas olan bakım anlayışını gerçek anlamda ifade eden ve malzemenin geliştirilmesi veya imali sırasında tespit edilmesi gereken özelliklerin bir listesi. Bakım şartnamesi, normal olarak, küçük çapta geliştirme ihtiyaçların da, malzemede bulunması istenen niteliklerin bir kısmı olarak, genel şartnameye dahil edilir
material specification
(Nükleer Bilimler) malzeme şartnamesi
military performance specification
(Askeri) askeri performans spesifikasyonu
military specification
(Askeri) ASKERİ TEDARİK ŞARTNAMESİ: Askeri makamlardan biri veya daha çoğu tarafından bir sıra numarası dahilinde yayınlanan ve askeri ikmal maddeleri, teçhizat ve hizmetlerin tedarikinde kullanılan bir tedarik şartnamesi. MILITARY STANDARD REQUISITIONING AND ISSUE PROCEDURE: STANDART ASKERİ İSTEK VE DAĞITIM YÖNTEMİ: Malzemenin; Savunma Bakanlığından tespit edilen öncelikler dahilinde istenmesini ve dağıtımını temin için savunma bakanlığı tarafından konulmuş genel yöntemler. Ayrıca MILSTAMP olarak da geçer
network device interface specification
(NDIS) Ağ Aygıt Arayüzü Özellikleri
patent specification
(Ticaret) patent belgesi
personnel specification
(Askeri) personel özelliği
product specification
(Nükleer Bilimler) mamül şartnamesi
requirement specification
Gereklilik Belirtimleri
specifications
(Askeri) SUÇ UNSURLARI: Bir askeri mahkemenin iddianamesinde, işlenen suçu bütün ayrıntılarıyla belirten kısım
specifications
i., çoğ. (teknik şartnamedeki) maddeler/ayrıntılar
technical interface specification; thermal imaging system
(Askeri) ortak teknik özellikler; termal görüntüleme sistemi
technical specification
(Askeri) TEKNİK ŞARTNAME: Teknik gereklerin; hareket niteliklerinde belirtilen özelliklere sahip bir maddenin planı, geliştirme ve istihsal işlemleri için esas teşkil etmeye elverişli şartlar olarak ifade edilmiş ayrıntılı tarifi. Ayrıca Bak "operatıonal characteristics"
technical specification
(Avrupa Birliği) teknik şartname
test requirement specification
(Askeri) test ihtiyaç özelliği
trainee specification
(Askeri) eğitim görenin özelliği
use specification
(Nükleer Bilimler) kullanma şartnamesi
İngilizce - İngilizce
An explicit set of requirements to be satisfied by a material, product, or service
{n} a particular notation or mention, a sample
A document intended primarily for use in procurement, which describes the essential technical requirements for items, materiels or services including the procedures for determining whether or not the requirements have been met
Written requirements for a construction project; contains but is not limited to the following: the scope of work, methods of construction, and materials
The term used to cover the description, drawings and claims contained in an application
The role played by a document which provides a formal specification of some technology
The designation of particulars; particular mention; as, the specification of a charge against an officer
a concise statement of requirements to be satisfied for materiel, a product or service, including the identification of test methods or the procedures which will determine whether the requirements have been met
A specification is a requirement which is clearly stated, for example about the necessary features in the design of something. Troll's exclusive, personalized luggage is made to our own exacting specifications in heavy-duty PVC/nylon Legislation will require UK petrol companies to meet an EU specification for petrol
(patent law) a document drawn up by the applicant for a patent of invention that provides an explicit and detailed description of the nature and usse of an invention
A description of the essential technical requirements for items (hardware and software), materials, and processes that includes verification criteria for determining whether the requirements are met
The description, drawings and claims of an invention prepared to support a patent application The term does not imply that the invention is necessarily new or was ever protected
a detailed description of design criteria for a piece of work
A description of a component's function in terms of its output values for specified input values under specified preconditions
A description of the interface provided by a subprogram, package, task or protected record The implementation details are hidden in the corresponding body
a statement of requirements for a given job or project Usually describes products, materials, and processes to be used A specification may also contain terms of the contract
The specification of a patent is the "write-up" of the invention The U S patent statute requires that the specfication "conclude with" one or more claims, which means that the claims are part of the specification (although most patent attorneys typically refer to "the specification and claims" as though they were different things) See Required Contents of a Patent Application
Detail description of specific requirements
A description of the technical requirements for a material, product, or service to be provided under a contract that includes the criteria for determining whether the requirements are met
A description of a problem or subject that will be implemented in a computer or other system The specification includes both the description of the subject and aspects of the implementation that affect its representation Also, the process of analysis and design that result in a description of a problem or subject which can be implemented in a computer or other system
A specification consists of a metric and a value For example, if the Objective Technical Competency has the Outcome carry out experiments, a possible specification would be: carry out experiments at the Comprehension Level of Learning Carry out experiments is the metric; Comprehension Level of Learning is the value
a restriction that is insisted upon as a condition for an agreement
A concise statement of a set of requirements to be satisfied by a product, material, or process; indicating whenever appropriate the procedures to determine whether the requirements are satisfied As far as practicable, it is desirable that the requirement be expressed numerically in terms of appropriate units together with their limits
A written statement containing detailed description and enumeration of particulars which set forth the requirements for acceptability
A detailed description of the features and performance characteristics of a product For example, a laptop computer's specification may read as a 90 megahertz Pentium, with 16 megabytes of ram and 720 megabytes of hard disk space, 3 5 hours of battery life, weighing 4 5 pounds, with an active matrix 256 color screen
a clear and accurate description of the technical requirement for materials, products, or services, which specified the minimum requirement for quality and construction of materials and equipment necessary for an acceptable product In general, specifications are in the form of written descriptions, drawings, prints, commercial designations industry standards, and other descriptive references
The act of specifying or determining by a mark or limit; notation of limits
A written statement containing a minute description or enumeration of particulars, as of charges against a public officer, the terms of a contract, the description of an invention, as in a patent; also, a single article, item, or particular, an allegation of a specific act, as in a charge of official misconduct
The detailed description of requirements, materials, dimensions, etc of a proposed building or project
naming explicitly
That part of the patent application or patent which describes the invention and concludes with one or more claims
Detailed description or identification relating to quality, strength, or similar performance requirements
A document that states the requirements to which a given product or service must conform
{i} act of specifying; item or detail included in a description of requirements or plans; detailed written description of an invention submitted in a patent request
Part of the patent application It includes a detailed description of the invention, claims specifying the aspects of the invention for which protection is sought, and the extent of the protection being sought
A declarative description of what something is or does Contrast: implementation
spec
specification sheet
document containing a detailed technical description (e.g. of a tool, machine, mechanical device, invention submitted in a patent request, etc.)
Open Specification Promise
A certain irrevocable promise, made by Microsoft in September 2006, that it will not assert legal rights over certain patents on implementations of an included list of technologies
Open Specification Promises
plural form of Open Specification Promise
Specification.
specific
specifications
A set of requirements defining an exact description of an object or a process
specifications
plural form of specification
ATA specification
specification on which the IDE standard for disks is based
Data Over Cable Systems Interface Specification
specification listing standards for modems and related equipment for data communications via cable television systems, DOCSIS (Computers)
Extended Memory Specification
standard procedure for accessing a block of extended memory of 640K just above 1MB (Computers)
Specifications
spe
job specification
A superuser-defined template for a Perforce job New fields can be defined, and unneeded fields deleted
job specification
definition of the knowledge, skills, and abilities and the associated education, training, and experience required to successfully perform a job These also constitute the minimum recruiting criteria or minimum qualifications for the job
job specification
a description of the qualifications necessary for a specific job, in terms of education, experience, and personal and physical characteristics
job specification
The knowledge, skills, and abilities needed to successfully perform the job
job specification
The specific skills, education, and experience needed to perform a job
specifications
{i} detailed and precise written requirements of materials and dimensions and quality of work for something that will be manufactured or installed or built; specific written requirements forwarded to a designer or artist or manufacturer; information regarding a software program or hardware device or a program language that describes the features of the product and how it operates (Computers)
specifications
Contractual document describing in detail the work to be performed; quality, type and manufacturer of materials and equipment for a particular project
specifications
or specs The complete and precise written description of all the features of a particular printing job, defining as paper grade and quantity, printing quality, and binding method Also used for any Web site or other digital publishing project
specifications
The copy quota, deadline and waiting period of a luck chain letter Also the number of names on a managed list, if present For exchange or money chain letters, these plus the number of items or cash amount to send For pyramid schemes, these plus the amount to sell each copy for, usually equal to the amount to send
specifications
measurable performance on physical parameters such as weight, speed, or bandwidth
specifications
Documents (the USA military service had as many as 28,000 specifications) that describe products or services, for the purpose of procurement Differs from standards
specifications
a set of written specifications which detail processes that must be followed during construction
specifications
The group of error limits within which each device will operate
specifications
A part of the construction documents contained in the project manual consisting of written requirements for materials, equipment, construction systems, standards and workmanship
specifications
The documents that prescribe the requirements with which the product or service has to conform Note: A specification would refer to or include drawings, patterns or other relevant documents and should also indicate the means and the criteria whereby conformity can be checked
specifications
Specifications are engineering requirements for judging the acceptability of a part characteristic For the production part approval process, every feature of the product as identified by engineering specifications must be measured Actual measurement and test results are required Specifications should not be confused with control limits which represent "the voice of the process"
specifications
A description for contract purposes, of materials & workmanship required in a structure also shown by the related drawings
specifications
(AKA “specs”) Architectural details of a window or door, usually including standard features and available options
specifications
Complete and precise descriptions of paper, ink, binding, quantity and other features of a printing job
specifications
plural of specification
specifications
Architectural details of a window or door
specifications
that which identifies what service or good the College seeks to obtain Should identify minimum requirements
specifications
(Otomotiv) The size, description, or part numbers for various items needed to maintain or repair a vehicle
specifications
An explicit description of the characteristics required of a facility or a component, or of the performance to be delivered; typically a part of the plans and specifications
specifications
A detailed description of the particulars of some projected work in building, engineering or the like, giving the dimensions, materials, quantities of the work, together with the directions to be followed by the builder or contractor (See Work order)
specifications
a detailed description of requirements, materials, dimensions, etc for a bridge which cannot be shown on the drawings; also known as specs
specifications
A detailed description of the scope of the work and the quality and quantity of materials to be used The specifications should also clearly indicate how the work will be carried out and what the final appearance will be The specifications should form part of the contract
specifications
Complete and precise written description of features of a printing job such as type size and leading, paper grade and quantity, printing or binding method Abbreviated specs
specifications
a delineation of the major attributes of an assessment to be developed, including breadth and depth of content to be covered, level of difficulty, format of the assessment materials, supplies and equipment needed, level of complexity, administrative process (e g , individual or group, location, timing), scoring procedures, and numbers and types of items and tasks
specifications
The detailed selections of the architect, covering all of the material and labor methods to be used in erecting a building Usually prescribes types of material, sources, and often lists method of application or installation
specifications
The size, description, or part numbers for various items needed to maintain or repair a car
specifications
-Description, in writing, of the materials, fixtures, finishes and methods to be used in building a home
specification