program specification

listen to the pronunciation of program specification
İngilizce - Türkçe
proram spesifikasyonu, program belirtimi
program belirtimi
program specification

  Heceleme

  pro·gram spe·ci·fi·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  prōgräm spesîfîkeyşın

  Telaffuz

  /ˈprōˌgram ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ˈproʊˌɡræm ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/