somehow or other: see other

listen to the pronunciation of somehow or other: see other
İngilizce - Türkçe

somehow or other: see other teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

somehow
z. nasılsa, her nasılsa, bir yolunu bulup: We'll do it somehow. Bir yolunu bulup yaparız
somehow
bir şekilde

Saat altıya kadar bir şekilde onu yaptırmalıyım. - I must have it done somehow by six.

Bir şekilde seni eve götürmek zorundayız. - We have to get you home somehow.

somehow
herhangi bir şekilde
somehow
her nasılsa

Her nasılsa Tom'un bir barmen olarak çalışmasını hayal bile edemiyorum. - Somehow I can't picture Tom working as a bartender.

Bay Jackson her nasılsa Tom'un benim için ev ödevimi yaptığını biliyordu. - Mr. Jackson somehow knew that Tom had done my homework for me.

somehow
nasılsa

Her nasılsa, farklı görünüyorsun. - Somehow, you look different today.

Her nasılsa Tom'un bir barmen olarak çalışmasını hayal bile edemiyorum. - Somehow I can't picture Tom working as a bartender.

somehow
ne yapıp edip
somehow
nasıl olsa
somehow
bi şekilde
somehow
bir yolla
somehow
nasıl olduysa
somehow
her nedense

Her nedense zor bir gün oldu. - Somehow it's been a rough day.

Her nedense bugün çok iyi görünmüyorsun. Sorun mu var? - Somehow you don't sound too good today. Is anything the matter?

somehow
nedense

Her nedense bana karşı öfkeliydi. - She was somehow incensed against me.

Her nedense farklı görünüyorsun. - You look different somehow.

somehow
nedense/bir şekilde
somehow
bir türlü
somehow
somehow or other her nasıl olursa olsun
somehow
nasıl olursa
somehow
bir yolunu bulup

Tom bir yolunu bulup nehrin karşısına yüzerek geçmeyi başarmış. - Tom somehow managed to swim across the river.

Bir yolunu bulup ormanı geçeceğiz. - We will get through the jungle somehow.

İngilizce - İngilizce
somehow
somehow or other: see other