somehow or other: see other

listen to the pronunciation of somehow or other: see other
Englisch - Türkisch

Definition von somehow or other: see other im Englisch Türkisch wörterbuch

somehow
z. nasılsa, her nasılsa, bir yolunu bulup: We'll do it somehow. Bir yolunu bulup yaparız
somehow
bir şekilde

Bir şekilde seni eve götürmek zorundayız. - We have to get you home somehow.

Bir şekilde matematikten geçme notu aldım. - I somehow got a passing grade in mathematics.

somehow
herhangi bir şekilde
somehow
her nasılsa

Her nasılsa kendini kurtardı. - Somehow, he saved himself.

Her nasılsa Tom'un bir barmen olarak çalışmasını hayal bile edemiyorum. - Somehow I can't picture Tom working as a bartender.

somehow
nasılsa

Her nasılsa kendini kurtardı. - Somehow, he saved himself.

Her nasılsa, farklı görünüyorsun. - Somehow, you look different today.

somehow
ne yapıp edip
somehow
nasıl olsa
somehow
bi şekilde
somehow
bir yolla
somehow
nasıl olduysa
somehow
her nedense

Her nedense zor bir gün oldu. - Somehow it's been a rough day.

Her nedense bugün çok iyi görünmüyorsun. Sorun mu var? - Somehow you don't sound too good today. Is anything the matter?

somehow
nedense

Her nedense farklı görünüyorsun. - You look different somehow.

Her nedense zor bir gün oldu. - Somehow it's been a rough day.

somehow
nedense/bir şekilde
somehow
bir türlü
somehow
somehow or other her nasıl olursa olsun
somehow
nasıl olursa
somehow
bir yolunu bulup

Bir yolunu bulup kendini kurtardı. - He saved himself somehow.

Bir yolunu bulup ormanı geçeceğiz. - We will get through the jungle somehow.

Englisch - Englisch
somehow
somehow or other: see other
Favoriten