her nasılsa

listen to the pronunciation of her nasılsa
Türkçe - İngilizce
somehow

Mr. Jackson somehow knew that Tom had done my homework for me. - Bay Jackson her nasılsa Tom'un benim için ev ödevimi yaptığını biliyordu.

Somehow, he saved himself. - Her nasılsa kendini kurtardı.

for some reason
somehow or other
however

What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers. - Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı.

anyhow
somehow, someway
such as it is
someway
Türkçe - Türkçe
Beklenmeyen bir durumu belirtmek için kullanılır
her nasılsa