somehow

listen to the pronunciation of somehow
İngilizce - Türkçe
z. nasılsa, her nasılsa, bir yolunu bulup: We'll do it somehow. Bir yolunu bulup yaparız
bir şekilde

Oraya bir şekilde geleceğim. - I'll get there somehow.

Saat altıya kadar bir şekilde onu yaptırmalıyım. - I must have it done somehow by six.

herhangi bir şekilde
her nasılsa

Bay Jackson her nasılsa Tom'un benim için ev ödevimi yaptığını biliyordu. - Mr. Jackson somehow knew that Tom had done my homework for me.

Her nasılsa kendini kurtardı. - Somehow, he saved himself.

nasıl olsa
bi şekilde
nasılsa

Her nasılsa Tom'un bir barmen olarak çalışmasını hayal bile edemiyorum. - Somehow I can't picture Tom working as a bartender.

Her nasılsa, farklı görünüyorsun. - Somehow, you look different today.

ne yapıp edip
nedense

Her nedense farklı görünüyorsun. - You look different somehow.

Her nedense bana karşı öfkeliydi. - She was somehow incensed against me.

nasıl olduysa
her nedense

Her nedense bugün çok iyi görünmüyorsun. Sorun mu var? - Somehow you don't sound too good today. Is anything the matter?

Her nedense o kızdan hoşlanmaya başladım. - Somehow I have taken a fancy to that girl.

bir yolla
nedense/bir şekilde
bir türlü
nasıl olursa
somehow or other her nasıl olursa olsun
bir yolunu bulup

Bir yolunu bulup kendini kurtardı. - He saved himself somehow.

Bir yolunu bulup ormanı geçeceğiz. - We will get through the jungle somehow.

iyi kötü
birşekilde
nasıl olmuşsa
somehow or other
nasıl olsa
somehow or other
her nasıl olursa olsun
someway
nasıl olduysa
someway
her nasılsa
someway
her nedense
find somehow
bulup buluşturmak
someway
bir yolunu bulup
someway
bir şekilde
someway
z., k.dili. nasılsa, her nasılsa, bir yolunu bulup
İngilizce - İngilizce
In one way or another; in some way not yet known or designated; by some means; as, the thing must be done somehow; he lives somehow

Although youngest of the familly, he has somehow or other got the entire management of all the others. -Sir W. Scott.

{a} in one way or other
somehow or other: see other
pron. in some manner, in some way
in some manner, in some way, in a manner that is not clear or understood; by any way possible, in any manner necessary
You use somehow to say that you do not know or cannot say how something was done or will be done. We'll manage somehow, you and me. I know we will Somehow Karin managed to cope with the demands of her career Somehow I knew he would tell me the truth
for some unspecified reason; "It doesn't seem fair somehow"; "he had me dead to rights but somehow I got away with it"; "for some reason they didn't seem to match
in some unspecified way or manner; or by some unspecified means; "they managed somehow"; "he expected somehow to discover a woman who would love him"; "he tried to make is someway acceptable"
someway
somehow or other
in some way, one way or the other
manage somehow
get along one way or another
somehow