language that is unnecessarily difficult to understand

listen to the pronunciation of language that is unnecessarily difficult to understand
İngilizce - İngilizce
mumbo jumbo
language that is unnecessarily difficult to understand

  Heceleme

  lan·guage that I·s un·nec·es·sa·ri·ly dif·fi·cult to un·der·stand

  Türkçe nasıl söylenir

  länggwıc dhıt îz ınnesıserıli dîfıkılt tı ʌndırständ

  Telaffuz

  /ˈlaɴɢgwəʤ ᴛʜət əz ənˈnesəˌserəlē ˈdəfəkəlt tə ˌəndərˈstand/ /ˈlæŋɡwəʤ ðət ɪz ənˈnɛsəˌsɛrəliː ˈdɪfəkəlt tə ˌʌndɜrˈstænd/

  Günün kelimesi

  schlep