sezgiler

listen to the pronunciation of sezgiler
Türkçe - İngilizce
insights
heuristics
sezgi
intuition

Woman's intuition is clearly a valuable trait. - Kadının sezgisi açıkça değerli bir özelliktir.

Never underestimate a woman's intuition. - Bir kadının sezgisini asla küçümseme.

sezgi
discernment
sezgi
{i} acumen

It is obvious to me that he has no political acumen at all. - Benim için, onun hiçbir siyasi sezgisinin olmadığı açıktır.

sezgi
feeling

I have a bad feeling about that. - Bunun hakkında kötü bir sezgim var.

I have a gut feeling that Tom won't pass the test. - Tom'un sınavı geçmeyeceğine dair içgüdüsel bir sezgim var.

sezgi
providence
sezgi
flair
sezgi
intrusion
sezgi
intuitiveness
sezgi
instinct

Your instincts are wrong. - Senin sezgilerin yanlış.

Trust your instincts. - Sezgilerinize güvenin.

sezgi
{i} perception
sezgi
sentience
sezgi
{i} feel

I have a bad feeling about that. - Bunun hakkında kötü bir sezgim var.

I have a gut feeling that Tom won't pass the test. - Tom'un sınavı geçmeyeceğine dair içgüdüsel bir sezgim var.

sezgi
sense
Türkçe - Türkçe

sezgiler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

sezgi
Sezme yeteneği, feraset: "Kaynana, yaman halk kadını sezgisi ile teşhisi koymuştur."- H. Taner
Sezgi
sezi
sezgi
Sezme yeteneği, feraset
sezgi
Sezme gücü yerinde olan kimse
sezgi
Gerçeğin deneye veya akla vurmadan, doğrudan doğruya kavranması
sezgi
Gerçeğin deneye veya akla vurmadan doğrudan doğruya kavranması
sezgiler