namzet

listen to the pronunciation of namzet
Türkçe - İngilizce
candidate
(someone) who will soon be ...: "O kız anne olmaya namzet. That girl will be a mother soon."
candidate, prospect; nominee
fiancé; fiancée
Namzet göstermek: to put (someone) forward as a candidate, nominate
candidate, applicant aday
nominee
(someone) who will soon be ...: O kız anne olmaya namzet. That girl will be a mother soon
remainderman
postulant
applicant
namzet göstermek
to put (someone) forward as a candidate, nominate
Türkçe - Türkçe
Aday
Sözlü, yavuklu
(Osmanlı Dönemi) aday, istenilen
Aday: "Ben kalkar, namzedin yüzüne dik dik bakarım."- Ö. Seyfettin
namzet