saklanma

listen to the pronunciation of saklanma
Türkçe - İngilizce
hiding

Tom thought he'd found the perfect hiding place. - Tom mükemmel bir saklanma yeri bulduğunu düşündü.

I need to find a new hiding place. - Yeni bir saklanma yeri bulmam gerekiyor.

safekeeping
suffusion
concealment
preservation
saklanmak
hide

We don't have to hide. - Saklanmak zorunda değiliz.

Quick, turn off the lamp, I want to hide in the darkness. - Çabuk, lambayı söndür, karanlıkta saklanmak istiyorum.

saklanma yeri
hideaway

It took us a week to locate their hideaway. - Onların saklanma yerini saptamak bir haftamızı aldı.

The actor has a hideaway in Colorado. - Aktör Colarado'da bir saklanma yerine sahip.

saklanma yeri
hideout
sakla
(Bilgisayar) keep

He is capable of keeping a secret when he wants to. - O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir.

She can never keep a secret. - O, asla sır saklayamaz.

sakla
hid

Jack hid the dish he had broken, but his little sister told on him. - Jack kırdığı tabağı sakladı fakat küçük kız kardeşi onu gammazladı.

Please hide the blueberry jam where Takako can't see it. - Lütfen yabanmersini kavanozunu Takako'nun göremeyeceği bir yere sakla.

sakla
lay away
sakla
cache
saklanmak
saved for
saklanmak
shelter
saklanmak
to be kept in a place
saklanmak
be saved for
saklanmak
to be kept
saklanmak
kept secret
saklanmak
be kept secret from
saklanmak
be kept
saklanmak
lurk
saklanmak
be kept secret
saklanmak
kept secret from
saklanmak
kept
saklanmak
to be kept secret
saklanmak
be kept in a place
saklanmak
hide away
saklanmak
(Askeri) take shelter
saklanmak
(Konuşma Dili) go into hiding
saklanmak
kept in a place
sakla
stow
sakla
withheld from
sakla
withhold from
sakla
{f} hiding

Hiding from the police, Dima spent the night in a dumpster. - Polisten saklandığı için, Dima geceyi bir çöplükte geçirdi.

Tom was hiding behind the door. - Tom kapının arkasında saklanıyordu.

sakla
store up
sakla
salt away
sakla
{f} stowing
sakla
kept back
sakla
tuck away
sakla
keep back
saklanmak
lie low
saklanmak
abscond
gizlenme. saklanma
concealment. hiding
sakla
hide

Tom made no attempt to hide the fact that he was in love with Mary. - Tom Mary'ye âşık olduğu gerçeğini saklama girişiminde bulunmadı.

Hide this in a safe place. I don't want anyone getting their hands on it. - Bunu güvenli bir yerde sakla. Ona kimsenin dokunmasını istemiyorum.

sakla
stash

Fadil drove the car to an abandoned house and stashed it. - Fadıl arabayı terk edilmiş bir eve kadar sürdü ve oraya sakladı.

Fadil stashed the weapons in the car. - Fadıl silahları arabada sakladı.

sakla
storeup
sakla
keepback
sakla
tuckaway
sakla
store#up
sakla
keptback
sakla
dissemble
sakla
tuck#away
saklanmak
bury oneself
saklanmak
{f} burrow
saklanmak
take cover
saklanmak
shelter oneself
saklanmak
to be kept in (a place)
saklanmak
cover oneself
saklanmak
lam

Quick, turn off the lamp, I want to hide in the darkness. - Çabuk, lambayı söndür, karanlıkta saklanmak istiyorum.

saklanmak
to be saved for
saklanmak
to hide oneself, hide, conceal oneself
saklanmak
hole up
saklanmak
hide out

Tom needed somewhere safe to hide out. - Tom'un saklanmak için güvenli bir yere ihtiyacı vardı.

saklanmak
lie up
saklanmak
hide oneself
saklanmak
to be hidden; to be kept secret from
saklanmak
to hide, to hide oneself; to be kept secret (from); to be kept (in a place); to be saved for
Türkçe - Türkçe
Saklanmak işi
saklanmak
Kendini saklamak, gizlenmek
saklanmak
Saklama işi yapılmak: "Şarap mahzende saklanır, aşkın kalbimde yıllanıyor."- Şarkı
saklanmak
Saklama işi yapılmak
saklanmak
Kendini saklamak, gizlenmek: "O âdeta kaçıp saklanacak bir yer arıyormuş gibi sıkıntıdaydı."- Y. K. Karaosmanoğlu
saklanma