hideout

listen to the pronunciation of hideout
İngilizce - Türkçe
gizlenilen yer
{i} gizlenme yeri

Gizlenme yerimizin nerede olduğunu kimseye söyledin mi? - Have you told anyone where our hideout is?

Polis Tom'un gizlenme yerini buldu. - The police found Tom's hideout.

{i} saklanma yeri
{i} sayfiye evi
yatak
lurk
gizli olmak
lurk
(Argo) dolandırıcı
lurk
pusuda beklemek
lurk
pusuya yat
lurk
gizlemek
discover a hideout
bir saklanma keşfetmek
lurk
gizlen

Dikkatli ol. Her köşede gizlenen tehlike var. - Be careful. There is danger lurking in every corner.

Yatak odandan çıkmanı bekleyerek bütün gece boyunca gizleniyorum. - I've been lurking all night, waiting for you to come out of your bedroom.

come out from a hideout
gizlendiği yerden çıkmak
lurk
on the lurk pusuda lurkingplacepusu yeri
lurk
{f} pusuda beklemek; saklanmak, gizlenmek
lurk
{f} gizlenmek
lurk
{f} (about/around) sinsi sinsi/gizli gizli dolaşmak
lurk
{f} pusuya yatmak
lurk
{f} in -de saklı olmak, -de gizli olmak
lurk
hırslızın gizlendiği saklan/pusuya yat
lurk
gizli gizli dolaşmak
İngilizce - İngilizce
{i} secret place, hiding-place, hideaway, refuge, shelter
A hideout is a place where someone goes secretly because they do not want anyone to find them, for example if they are running away from the police. a place where someone goes because they do not want anyone to find them
A place to hide
a hiding place; usually a remote place used by outlaws
{i} lurk
discover a hideout
locate a hiding place
hideout