akis

listen to the pronunciation of akis
Türkçe - İngilizce
{i} echo
reflection
reflexion
mirror image
the opposite, the contrary: Tam aksini söyledi. He said exactly the opposite. Bunun aksini düşünelim. Let's turn the situation around
reflex
effect, reaction
echo " yankı; reflection; inversion" " evirtim; effect, reaction
reverberation
inversion
converse
replication
image
shadow
ring
flowage
repercussion
akis sondası
fathometer
akis uyandırmak
to set off a reaction, arouse opposition (in the press, in public opinion)
Türkçe - Türkçe
Sütlü çorba
Metin Toker tarafından Ankara'da 1954'te yayımlanan ve Türk basınındaki haftalık haber-siyaset dergilerinin ilki olan derg
Yansıma, piyasada etki
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
Evirme, evirtim
Metin Toker tarafından yayımlanmış haftalık haber dergisi
Bir cismin, parlak bir yüzeyde görünmesi
Etna yanardağının eteğinde antik bir kent
Türk basınındaki haftalık haber-siyaset dergilerinin ilki olan ve Metin Toker tarafından yayımlanan dergi
Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki
(Osmanlı Dönemi) yansıma
aks
AKİS
(Osmanlı Dönemi) (Aks) İnatçı, muannid
BER'AKİS
(Hukuk) Tersinel, aksine
MÜN'AKİS
(Osmanlı Dönemi) Akseden, geri dönmüş, bir yere çarpıp geri gelen
İngilizce - Türkçe
(Mitoloji) Faunus ile Nympha Symaethis'in oğlu
akis