place in the environment where a compound or material collects

listen to the pronunciation of place in the environment where a compound or material collects
İngilizce - Türkçe

place in the environment where a compound or material collects teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sink
{i} lavabo

Tom mutfak lavabosu hariç her şeyi paketlemiş gibi görünüyor. - Tom seems to have packed everything but the kitchen sink.

Tom lavaboyu su ile doldurdu. - Tom filled the sink with water.

sink
{i} pislik çukuru
sink
{f} gömülmek
sink
{i} batak

Gökdelen'in bataklığa batması bekleniyor. - The skyscraper is expected to sink into the bog.

sink
{i} bataklık
sink
daldırmak
sink
{f} batmak, mahvolmak; batırmak, mahvetmek
sink
{f} düşmek
sink
yatırmak
sink
etkilemek
sink
garkolmak
sink
çukurlaşmak
sink
{f} basmak
sink
tesir etmek
sink
{f} mahvetmek
sink
halsizlikten düşmek
sink
{f} yatırmak (sermaye)
sink
(Tekstil) batırmak, daldırmak
sink
{f} batmak; batırmak
sink
{f} alçalmak
İngilizce - İngilizce
sink
place in the environment where a compound or material collects

  Heceleme

  place in the en·vi·ron·ment where a com·pound or ma·te·ri·al collects

  Türkçe nasıl söylenir

  pleys în dhi învayrınmınt hwer ı kımpaund ır mıtîriıl kılekts

  Telaffuz

  /ˈplās ən ᴛʜē ənˈvīrənmənt ˈhwer ə kəmˈpound ər məˈtərēəl kəˈlekts/ /ˈpleɪs ɪn ðiː ɪnˈvaɪrənmənt ˈhwɛr ə kəmˈpaʊnd ɜr məˈtɪriːəl kəˈlɛkts/

  Günün kelimesi

  vomitorium