have compassion for someone

listen to the pronunciation of have compassion for someone
İngilizce - Türkçe
(Konuşma Dili) merhamet duymak
(Konuşma Dili) onun için üzülmek
have compassion for someone

    Heceleme

    have com·pas·sion for some·one

    Türkçe nasıl söylenir

    häv kımpäşın fôr sʌmwʌn

    Telaffuz

    /ˈhav kəmˈpasʜən ˈfôr ˈsəmˌwən/ /ˈhæv kəmˈpæʃən ˈfɔːr ˈsʌmˌwʌn/

    Günün kelimesi

    cockaigne