chorus of approval

listen to the pronunciation of chorus of approval
İngilizce - Türkçe
(Konuşma Dili) genel onay
chorus of approval

  Heceleme

  cho·rus of ap·prov·al

  Türkçe nasıl söylenir

  kôrıs ıv ıpruvıl

  Telaffuz

  /ˈkôrəs əv əˈpro͞ovəl/ /ˈkɔːrəs əv əˈpruːvəl/

  Günün kelimesi

  dressage