on purpose

listen to the pronunciation of on purpose
Englisch - Türkisch
bile bile

Bunu bile bile yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

Onu bile bile yaptın, değil mi? - You did that on purpose, didn't you?

kasten

Çocuk kasten ayağıma bastı. - The boy stepped on my foot on purpose.

Bunu kasten yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

bilerek

Tom onu bilerek yaptı. - Tom did it on purpose.

Onun bu hatayı bilerek yaptığını mı düşünüyorsun? - Do you think he made that mistake on purpose?

mahsus

Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

tasarlayarak
kasıtlı olarak
Englisch - Englisch
Purposefully; with intention; deliberately

That wasn't an accident! You did it on purpose!.

with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
purposefully, intentionally
on purpose
Favoriten