not distracted by anything unrelated to the goal

listen to the pronunciation of not distracted by anything unrelated to the goal
İngilizce - İngilizce
businesslike
earnest
not distracted by anything unrelated to the goal

  Heceleme

  not dis·trac·ted by a·ny·thing un·re·la·ted to the goal

  Türkçe nasıl söylenir

  nät dîsträktıd bay enithîng ʌnrileytîd tı dhi gōl

  Telaffuz

  /ˈnät dəˈstraktəd ˈbī ˈenēˌᴛʜəɴɢ ˌənrēˈlātəd tə ᴛʜē ˈgōl/ /ˈnɑːt dɪˈstræktəd ˈbaɪ ˈɛniːˌθɪŋ ˌʌnriːˈleɪtɪd tə ðiː ˈɡoʊl/

  Günün kelimesi

  proboscis