needle

listen to the pronunciation of needle
İngilizce - Türkçe
{f} iğnelemek
{i} iğne

Kaktüslerin neden iğneleri olduğunu biliyor musunuz? - Do you know why cactus have needles?

Onlar uyuşturucu kullanıcılarına ücretsiz şırıngalar ve iğneler dağıtmaya başlayacak. - They will begin distributing free syringes and needles to drug users.

{i} ibre

İbre kuzeye doğru işaret ediyor. - The needle is pointing toward the north.

Pusula ibreleri kuzeyi gösterir. - Compass needles point to the north.

dikiş makinesi iğnesi
iğne valf
enjektör iğnesi
askıya alma
dikiş iğnesi
iğneyle dikmek
sataşmak
tığ
pikap iğnesi
şırınga iğnesi
{f} alay et
şiş

Mary örme şişlerini çıkardı ve örmeye başladı. - Mary pulled out her knitting needles and started to knit.

Mary örme şişlerini çıkardı ve örmeye başladı. - Mary pulled out her knitting needles and began to knit.

iğne,v.alay et: n.iğne
iğne gibi şey
çamlarda iğne yaprak
{f} alkol derecesini artırmak
{f} iğne ile dikmek
{i} enjektör
{i} örgü şişi
(Tekstil) iğne; iğneyle dikmek Açıklama: İğne; İpliği şekillendiren, ilmek ve dolen haline getiren, aynı zamanda desenlendirmeye yardımcı olan ve doku sıklığının ayarlanmasına doğrudan etkili olan elemandır
{i} (Botanik) iğneyaprak
ucu sivri dikili taş veya kaya
dili sinirlendirmek
{f} dikmek

Bu düğmeleri dikmek için bir iğnen var mı? - Do you have a needle to sew on these buttons?

{f} k.dili. iğnelemek, sataşmak
iğne ile veya iğne gibi delmek
{f} iğne ile delmek
{f} sinirlendirmek
igne
gösterge
alay etmek
gösterge ibresi
iğneyaprak
needle bar
(Tekstil) iğne mili
needle bath
çok ince delikli duş
needle bearings
iğneli rulman
needle biopsy
(Tıp) iğne biyopsisi
needle biopsy
(Tıp) iğne biyopsi
needle eye
(Tekstil) iğne deliği
needle file
(Mekanik,Teknik) saatçi eğesi
needle roller
iğneli rulman
needle valve
(Otomotiv) iğne valf
needle bearing
iğneli yatak
needle bearing
iğneli rulman
needle eye
iğne gözü
needle eye
yurdu
needle holder
iğne tutucu
needle jet
iğneli jikle
needle nose pliers
kargaburun
needle valve
iğneli supap
needle and thread
İğne iplik
needle bearing
iğneli yatak, iğneli rulman
needle bearing
iğne makaralı
needle checking
iğneleme denetimi, iğneyle denetim
needle driver
iğne sürücü
needle eye
iğne gözü, yurdu
needle felt
Needle felting iş an art form. To needle felt means to felt something with a needle, ie. loose wool fibers made into a purse, a doll, a horse, etc. İt's harder than knitting a piece than felting it because you only use a felting needle and a sponge or brush. You have to punch the fibers into submission. (ie. making them bind together.)
needle hub
(Tıp, İlaç) Şırınga iğnesinin geçirildiği göbek
needle in a haystack
samanlıkta iğne
needle punch
biz şeklinde dokuma iğnesi
needle punch
iğne zımbası
needle roller bearing
iğneli rulman, iğneli yatak
needle-like leave
İğne yaprak
needle-shaped
iğne şeklinde
needle applicator
(Tıp) iğne aplikatörü
needle bar clamp
(Tekstil) iğne bağı
needle bar clamp
(Tekstil) iğne mili kelepçesi
needle bar strok
(Tekstil) iğne mili stroku
needle bath
(isim) duş (tazyikli)
needle bath
{i} duş (tazyikli)
needle beam
kama kiriş
needle beam
askıya alma kirişi
needle bearing
iğne yataklı rulman
needle bearing
masura rulman
needle bearing
iğne yatağı
needle bearing
yatak iğnesi
needle bearing
(Otomotiv) iğne rulman
needle bearing
iğne yatak
needle bearing
masuralı rulman
needle breakage
(Tekstil) iğnenin kırılması
needle checking
(Bilgisayar,Teknik) iğneyle denetim
needle checking
(Bilgisayar,Teknik) iğneleme denetimi
needle clamp
(Tekstil) iğne bağı
needle cooler
(Tekstil) iğne soğutucusu
needle feed
(Tekstil) iğne transportu
needle felt
(Tekstil) iğneleme ile oluşan keçe
needle gap
(Tekstil) iğne aralığı
needle gauge
(Tekstil) iğne takımı
needle gauge
(Tekstil) iğne numarası
needle grabber
(Tekstil) iğne çıkarma aleti
needle groove
(Tekstil) iğne kanalı
needle groove
(Tekstil) iğne çentiği
needle guard
(Tekstil) iğne muhafazası
needle guard
(Tekstil) iğne siperi
needle holder
iğne tutucusu
needle ice
(Meteoroloji) curuf buz
needle lace
iğne oyası
needle oiler
(Otomotiv) iğneli yağdanlık
needle plate
(Tekstil) iğne plakası
needle plate
(Tekstil) iğne yatağı
needle pliers
kargaburun
needle size
(Tekstil) iğne numarası
needle space
(Tekstil) iğne aralığı
needle threader
(Tekstil) iğneye iplik geçirme aleti
needle time
plâk çalma zamanı (radyo)
needle tip
(Tekstil) iğne ucu
needle vibrator
marpuçlu vibratör
needle vibrator
şişeli vibratör
needle's eye
iğne deliği
netting needle
ağ iğnesi
spruce needle oil
(Mantarbilim) Ladin iğnesi yağı
devil's darning needle
(Hayvan Bilim, Zooloji) yusufçuk
float needle
(Otomotiv) iğne
having a needle
iğneli
hooked needle
(Tekstil) çengelli iğne
hypodermic needle
enjektör
hypodermic needle
iğne
hypodermic needle
hipodermik iğne
idle needle
(Otomotiv) rölanti iğnesi
needling
iğne ile delme
sewing needle
(Hayvan Bilim, Zooloji) yusufçuk
sewing needle
(Hayvan Bilim, Zooloji) kızböceği
bearded needle
yaylı iğne
carburettor float needle valve
karbüratör şamandırası iğne subabı
carburettor idle needle valve
karbüratör rölanti memesi iğne subabı
compass needle
pusula iğnesi

Pusula iğnesi kuzeye döndü. - The compass needle swung to the north.

compass needle
pusula ibresi
darning needle
gözeme iğnesi
darning needle
kumaş onarma iğnesi
devils darning needle
iri kanatlı at sineği
fir needle
köknar yaprağı
float needle
şamandıra iğnesi
hypodermic needle
deri altı iğne
injector needle
enjektör iğnesi
injector needle
püskürteç iğnesi
knit needle
örgü şişi
knitting needle
örgü şişi
look for a needle in a haystack
samanlıkta iğne aramak
magnetic needle
mıknatıslı iğne
magnetic needle
manyetik ibre
magnetic needle
manyetik iğne
magnifying needle
pusula iğnesi
needling
delme
packing needle
çuvaldız
phonograph needle
pikap iğnesi
sewing machine needle
dikiş makinesi iğnesi
spring needle
yaylı iğne
The needle skips a lot on this record
Bu plakta iğne sık sık atlıyor
cable needle
kablo iğne
darning needle
örgü iğnesi
dissecting needle
iğne dissekan
dull needle
sivri olmayan iğne
eye of a needle
iğne deliği
fine needle aspiration
ince iğne aspirasyonu
float needle
samandıra iğnesi
four needle covering chain stitch
(Tekstil) Sahte karyoka dikiş
get/have the needle
/ İğne var olsun
knitting needle
tığ
latch needle
(Tekstil) kancalı iğne
look for a needle in a haystack
saman yığınında iğne aramak, olanaksız şeyi bulmaya çalışmak
safety needle
Dışarı çıkmasını engelleyici düzeneği olan tıbbi iğne
sewing needle
dikiş iğnesi
single needle
(Tekstil) Tek iğne, tek iğneli
single needle tailoring
Tek iğne terzilik
sorting needle
sıralama sisi
Needles
(isim) iğneler
Needles
{i} iğneler

Kimin iğneler bunlar? Onlar Nadya'ya ait. - Whose needles are these? They are Nadya's.

Kaktüslerin neden iğneleri olduğunu biliyor musunuz? - Do you know why cactus have needles?

a needle
iğne deliği/gözü the eye of
compass needle
pusuta iğnesi
crochet needle
{i} oya iğnesi
crochet needle
{i} tığ
darning needle
(isim) örgü iğnesi
devil's darning needle
{i} kızböceği
devil's darning needle
(isim) kızböceği
differential needle
farklı çaplı iğne valf
differential needle
diferansiyel iğne
dip needle
pusula eğilme ibresi
dip needle circuit
(Askeri) eğim ölçer devre
dip needle circuit
(Askeri) EĞİM ÖLÇER DEVRE: Bir deniz mayın harbinde, toplam manyetik alanın dikey unsurunun büyüklüğüne göre bir değişikliğe mukabele gösteren mekanizma
dipping needle
{i} pusula eğilme ibresi
dipping needle
(isim) pusula eğilme ibresi
disposable needle
(Tıp) tek kullanımlık iğne
doyen needle
(Tıp) doyen iğnesi
driver needle
(Tekstil) hareketli iğne
embroidery needle
(Tekstil) nakış iğnesi
fir needle
köknar iğne yaprağı
floot needle valve
(Otomotiv) şamandıra iğnesi
fuel needle
yakıt kontrol ibresi
get the needle
alınmak
gilmore needle
gilmor iğnesi
gordh needle
(Tıp) Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne
hypodermic needle
derialtı iğnesi
hypodermic needle
enjeksiyon iğnesi, aşı iğnesi
hypotermic needle
enjeksiyon iğnesi
hypotermic needle
şırınga
knitting needle
şiş

Mary örme şişlerini çıkardı ve örmeye başladı. - Mary pulled out her knitting needles and started to knit.

Örgü şişlerimi çıkardım. - I pulled out my knitting needles.

look for a needle in a
saman yığınında iğne aramak, olanaksız şeyi bulmaya çalışmak
look for a needle in a haystrack
samanlıkta iğne aramak
look for a needle in a meadow
(deyim) halep yolunda deve izi aramak
low buttle needle
(Tekstil) alçak manşet iğnesi
magnetic needle
pusula iğnesi
magnetic needle
pusula ibresi
mending needle
(Denizbilim) balıkçı iğnesi
metering needle
sayaç ibresi
needlelike
igne uçlu
needling
(Tıp) İğne ile delme, özellikem göz merceğinde gerçekleştirilen bir çeşit ameliyat
on the needle
esrarkeş
paint needle
(Otomotiv) boya iğnesi
penetration needle
penetrasyon iğnesi
phlebotomy needle
(Tıp) kan iğnesi
pine needle
çam yaprağı
pine needle
çam iğnesi
plate needle
(Tekstil) zımba iğnesi
proctor needle
proktor iğnesi
proctor needle test
proktor iğne deneyi
quilting needle
yorgan iğnesi
radium needle
(Nükleer Bilimler) radyum iğnesi
İngilizce - İngilizce
A long, pointed leaf found on some conifers

I boiled some of the needles from the Christmas tree to add a pleasing scent to the air.

The death penalty carried out by lethal injection
To pierce with a needle, especially for sewing or acupuncture

Possibly the greatest effect is achieved in the hand by needling the thumb, the index finger and the region of the 1st and 2nd metacarpal.

To tease in order to provoke; to poke fun at

FRED: Well, I teased her to some extent, or I needled her, not teased her. I needled her about—first I said that she didn't want to work, and then I think that there were a couple of comments.

A long, thin device for indicating measurements on a dial or graph, e.g. a compass needle

The needle on the fuel gauge pointed to empty.

A long, thin, sharp implement usually for piercing such as sewing, or knitting, acupuncture, tattooing, body piercing, medical injections etc

The seamstress threaded the needle to sew on a button.

A sensor for playing phonograph records, a phonograph stylus

Ziggy bought some diamond needles for his hi-fi phonograph.

{v} to form into needles, as in crystals
One of the needle-shaped secondary leaves of pine trees
a long, thin, included crystal
A needle is a thin metal rod with a point which is put into a patient's body during acupuncture
the most common needle used for cross-stitch is a 24 or 26 As in the fabric gauges, the higher number is a smaller needle Size 24 is usually for fabric at 14 counts and lower, while size 26 is for 16 count and greater Sharper needles must be used when stitching with Waste Canvas
as of a conifer
The long, pointed leaves of some conifers
a slender pointer for indicating the reading on the scale of a measuring instrument
Pokémon with needles that can inject poison This is not the same as Pin Skills: Hyper Needle
The needles of a fir or pine tree are its thin, hard, pointed leaves. The carpet of pine needles was soft underfoot
slender piece of steel with a point, ball, taper or other shape on one end with a nearby hole or eye for thread used in machine sewing of fabrics
To form in the shape of a needle; as, to needle crystals
To form needles; to crystallize in the form of needles
Small, slender piece of steel with a hole for thread and a point for stitching fabric A machine needle differs from a handwork needle; the needle's eye is found at its pointed end Machine embroidery needles come with sharp points for piercing heavy, tightly woven fabrics; ball point needles which glide between the fibers of knits; and a variety of specialty points, such as wedge points, which are used for leather
A slender, pointed, hollow metal device
A needle is a thin hollow metal rod with a sharp point, which is part of a medical instrument called a syringe. It is used to put a drug into someone's body, or to take blood out
{i} slender pointed tools (usually of metal, often with a hole a one end) used with thread (or string) for sewing or other handcrafts; implement used in sewing or embroidering; sharp implement for suturing or other hypodermic procedures, syringe (Medicine); any needle-like object
n The thin, pointed leaf of an evergreen tree
a stylus that formerly made sound by following a groove in a phonograph record
See Magnetic needle, under Magnetic
A type of leaf that is narrow and relatively hard-textured
If someone needles you, they annoy you continually, especially by criticizing you. Blake could see he had needled Jerrold, which might be unwise
Small bone or metal object with an eye bored in one end See Pin
prick with a needle
Elongate, linear, sharp-pointed leaf
{f} sew, stitch; prick; be sarcastic; tease
A slender rod or wire used in knitting; a knitting needle; also, a hooked instrument which carries the thread or twine, and by means of which knots or loops are formed in the process of netting, knitting, or crocheting
goad or provoke,as by constant criticism; "He needled her with his sarcastic remarks"
A hypodermic syringe
A needle is a small, very thin piece of polished metal which is used for sewing. It has a sharp point at one end and a hole in the other for a thread to go through
Stiff linear leaf of a conifer
When you are verbally teasing and taunting your opponents, you are needling them or sticking in the needle A good needier can really get under the skin of his competition
— Small, slender piece of steel with a hole for thread and a point for stitching fabric A machine needle differs from a handwork needle; the machine needle's eye is found at its pointed end Machine embroidery needles come with sharp points for piercing heavy, tightly woven fabrics; ball points, which glide between the fibers of knits; and a variety of specialty points, such as wedge points, which are used for leather
like looking for a needle in a haystack: see haystack see also pins and needles. to deliberately annoy someone by making unkind remarks or jokes about them = rib, tease tease. Basic implement used in sewing or embroidering and, in variant forms, for knitting and crocheting. The sewing needle is small, slender, and rodlike. One end is sharply pointed to make passing it through fabric easy; the other end has a slot (called an eye) to carry a thread. Modern sewing needles are made of steel. Crocheting needles are eyeless and have a hook on one end; they are usually of steel or plastic. Knitting needles are long, made of various materials, and bluntly pointed at one or both ends, sometimes with a knob at the end opposite the point
a sharp pointed implement (usually steel)
A weapon used in ancient China, and today by Shaolin monks
a sharp pointed implement (usually steel) a slender pointer for indicating the reading on the scale of a measuring instrument goad or provoke,as by constant criticism; "He needled her with his sarcastic remarks"
On an instrument which measures something such as speed or weight, the needle is the long strip of metal or plastic on the dial that moves backwards and forwards, showing the measurement. She kept looking at the dial on the boiler. The needle had reached 250 degrees
A small instrument of steel, sharply pointed at one end, with an eye to receive a thread, used in sewing
long and pointed Broad Leaf - wider
Any slender, pointed object, like a needle, as a pointed crystal, a sharp pinnacle of rock, an obelisk, etc
Knitting needles are thin sticks that are used for knitting. They are usually made of plastic or metal and have a point at one end
A name often used for the leaves of confiers
needle bearing
A type of roller bearing in which the load-bearing elements are longish, thin, cylindrical pins
needle in a haystack
Something that is difficult or impossible to locate; something impossibly complex or intractable

You'll never find the paper you need on her desk. You're looking for a needle in a haystack.

needle lace
A form of lace made using a needle and thread
needle time
The limit on the amount of airplay of recorded music in any given 24 hour period
needle valve
A type of valve having a small orifice and a needle-like plunger, allowing precise regulation of generally small flow rates
needle valves
plural form of needle valve
needle-clawed bushbabies
plural form of needle-clawed bushbaby
needle-clawed bushbaby
a primate of one of the two species in the genus Euoticus, which is in the family Galagidae
needle-in-a-haystack
Alternative spelling of needle in a haystack
needle-sharp
Very sharp; as sharp as a needle
needle-sharp
very high-pitched
needle driver
(Tıp, İlaç) A needle holder, also called needle driver, is a surgical instrument, similar to a hemostat, used by doctors and surgeons to hold a suturing needle for closing wounds during suturing and surgical procedures
needle holder
(Tıp, İlaç) A needle holder, also called needle driver, is a surgical instrument, similar to a hemostat, used by doctors and surgeons to hold a suturing needle for closing wounds during suturing and surgical procedures
needle punch
mechanical process involving thousands of needles that orient and interlock fibers to create non-woven fabric
needle punch
perforation refers to the puncturing of a material with a harder (usually sharp) object to create a hole or aperture
needle bath
{i} bath in which water is forcefully projected on a person's body in fine streams
needle bearing
{i} ball bearing, bearing that contains small metal balls
needle bearing
bearings containing small metal balls
needle biopsy
a hollow needle is used to obtain a core of tissue for study
needle biopsy
a small needle is inserted into the abnormal area in almost any part of the body, guided by imaging techniques, to obtain a tissue biopsy This type of biopsy can provide a diagnosis without surgical intervention An example of this procedure is called the needle breast biopsy
needle biopsy
The removal of tissue or fluid with a needle for examination under a microscope Also called fine-needle aspiration
needle biopsy
use of a needle to extract tissue, cells, or fluid for microscopic examination
needle biopsy
removing a sample of tissue by aspirating it through a needle
needle biopsy
Removing a tiny bit of tissue for diagnosis by placing a needle into a tumor There are two types: Fine Needle Aspiration (also called FNA or needle aspiration) and Core Biopsy FNA uses a thin needle and syringe (like those used to give injections) to pierce the skin and draw up (aspirate) fluid or small tissue gragments from the cyst or tumor A core needle biopsy uses a thicker needle to remove a cylindrical sample of tissue from a tumor
needle biopsy
biopsy of deep tissue that is obtained through a hollow needle
needle blight
a disease of conifers causing the needles to fall
needle case
{i} case to store and keep needles
needle exchange
A needle exchange is a place where drug addicts are able to obtain new syringes in exchange for used ones. needle exchange schemes
needle fall
{i} falling of the pine needle
needle gun
{i} gun loaded at the breech with a cartridge that carries its own fulminate which is exploded by inserting a slender needle into it
needle in a haystack
something which is nearly impossible to do or find (part of the adage: "it's like looking for a needle in a haystack")
needle spike rush
fine-leaved aquatic spike rush; popular as aerator for aquariums
needle valve
A valve having a slender point fitting into a conical seat, used to regulate accurately the flow of a liquid or gas
needle-shaped
resembling a needle, similar to a needle, long thin and sharp
camel through the eye of a needle
Hyperbole to illustrate that something is almost impossible to do or to happen

Getting George to wake up before 7 o'clock would be harder than getting a camel through the eye of a needle.

compass needle
A magnetized pointer (usually marked on the North end) within a compass, free to align itself with the Earth's magnetic field
darning needle
A large needle used for darning
darning needle
A damselfly
eye of a needle
The small gap in a needle, with just enough space for a thread to pass through

It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

hypodermic needle
A syringe
hypodermic needle
A hollow needle with a sharp point intended to puncture the skin to draw a fluid from under the skin or inject a fluid under the skin, used as part of a hypodermic syringe
ice needle
a small crystal of ice, floating in the high atmosphere; a constituent of snow mist
it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man t
The rich can afford more immoral behavior than the poor
knitting needle
A long, thin, pointed rod, used in pairs to knit yarn
pine needle
An adult leaf of an adult pine tree
shepherd's needle
Venus' comb
bodkin needle
A blunt slender instrument with a large eye for drawing tape or ribbon through a loop or hem
single needle
(Tekstil) It indicates a finer seam, wherin only one line of stitching (instead of two) is used. Although single-needle tailoring usually helps the shirt drape better, a single line of stitching is not as strong as a double line, which is why many fine shirt-makers use double-needle stitching at stress points (like the armholes)
single needle tailoring
(Tekstil) It indicates a finer seam, wherin only one line of stitching (instead of two) is used. Although single-needle tailoring usually helps the shirt drape better, a single line of stitching is not as strong as a double line, which is why many fine shirt-makers use double-needle stitching at stress points (like the armholes)
A needle
neeld
A needle
neele
Cleopatra's Needle
one of two ancient Egyptian obelisks (=a very tall piece of stone with a pointed end) , which were built over 3000 years ago. One is on the Embankment in London, and the other is in Central Park, in New York City
Cleopatra's needle
one of two large stone obelisks which were originally erected in Egypt by Thutmose III (c.1475 BC) and were given as gifts to England and the United States in the late 1800's
Space Needle
the Space Needle a tall tower (185 metres) which is the most famous building in Seattle, Washington State, US, and which is sometimes used in pictures to represent Seattle
aberration of the needle
aberration of the magnetic needle
adam's needle
yucca with long stiff leaves having filamentlike appendages
cleopatras needle
Either of two obelisks which were moved in ancient times from Heliopolis to Alexandria, one of which is now on the Thames Embankment in London, and the other in Central Park, in the City of New York
crochet needle
{i} crochet hook, hooked needle used for crocheting
crochet needle
a needle with a hook on the end; used in crocheting
darning needle
a long needle with an eye large enough for heavy darning or embroidery thread
darning needle
{i} small knitting needle
devil's darning needle
{i} dragonfly
dip needle
early kind of magnetometer; inclinometer
dipping needle
{i} early kind of magnetometer; inclinometer
electric needle
needle that is powered by electricity
eye of the needle
hole in a needle through which thread is threaded
fine-needle aspiration
{i} (Pathology) FNA, removal of tissue or fluid or other material from the body with a fine needle for examination
hypodermic needle
a hollow needle
ice needle
A thin ice crystal floating high in the atmosphere in certain conditions of clear, cold weather
knitting needle
Knitting needles are thin plastic or metal rods which you use when you are knitting. A long, thin, pointed rod used in pairs to knit yarn into cloth
knitting needle
needle consisting of a slender rod with pointed ends; usually used in pairs
knitting needle
long needle used to loop yarn together by hand
look for a needle in a haystack
search for something that is almost impossible to find
looked for a needle in a haystack
looked for something that there is no chance of finding; worked extremely hard
magnetic needle
A slender bar of magnetized steel usually suspended on a low-friction mounting and used in various instruments, especially in the magnetic compass, to indicate the direction of the earth's magnetic poles
magnetic needle
thin magnetized rod placed within an instrument (a compass for example) to indicate the direction of the magnetic poles of earth
magnetic needle
a slender magnet suspended in a magnetic compass on a mounting with little friction; used to indicate the direction of the earth's magnetic pole
needled
Covered or armored with needles
needled
past of needle
needlelike
{s} like a needle; shaped like a needle
needlelike
acuate: ending in a sharp point
needles
First person present tense of to needle
needles
Screw adjusters to alter the air - fuel ratio in the carburetor Typically there as a low speed needle and a high speed needle, except in some stock 4-cycle classes where only 1 carb adjustment needle is present Oftentimes one can see a driver reach down to the engine and fiddle around with something during the race: The driver is adjusting one of the needles
needles
(10) - Flip a coin If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed and Poisoned Pokémon with this attack: Brock's Sandslash L26
needles
softwood trees have leaves that are called needles Like leaves on hardwood trees, needles perform photosynthesis, which turns sunlight into food for the tree
needles
Blunt-pointed needles are best for working on most cross-stitch fabrics because they slide through the holes and between threads without splitting or snagging the fibers A large-eye needle accommodates most embroidery threads Many companies sell special 'cross-stitch' needles, but they're identical to tapestry needles; both are blunt tipped and large-eyed
needles
Plural of needle
needles
connects plotted points to the central line with vertical line segments (needles) See Example 37 2 for an example By default, adjacent points are connected to one another The NEEDLES option is available in all chart statements except the BOXCHART statement
needling
present participle of needle
needling
{i} (Medicine) dissection of a soft cataract
packing needle
large needle for sewing canvas packages
packing needle
a large needle used to sew up canvas packages
phonograph needle
a stylus that formerly made sound by following a groove in a phonograph record
pine needle
needlelike leaf of the pine tree
pine needle
Pine needles are very thin, sharp leaves that grow on pine trees. The needle-shaped leaf of a pine tree. a leaf of the pine tree, which is thin and sharp like a needle
ply one's needle
sew diligently, sew assiduously
sea needle
See Garfish (a)
sewing needle
slender-bodied non-stinging insect having iridescent wings that are outspread at rest; adults and nymphs feed on mosquitoes etc
sewing needle
a needle used in sewing to pull thread through cloth
sharp as a needle
acute, pointy
upholstery needle
any of several very heavy and sometimes curved sewing needles used by upholsterers
needle