mutlu

listen to the pronunciation of mutlu
Türkisch - Englisch
(isim) Happy

As long as you are with him, you can't be happy. - Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın.

I decided to be happy because it's good for my health. - Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi.

blessed
joyful

I saw a joyful smile on his face. - Onun yüzünde mutlu bir gülümseme gördüm.

happy, glad, gay, elated
merry

I wish you all a merry Christmas and a happy new year. - Hepinize Mutlu Noeller ve mutlu bir yeni yıl diliyorum.

I just want to wish you a merry Christmas. - Ben sadece sana mutlu bir Noel dilemek istiyorum.

welloff
jubilant
exultant
happier

We couldn't be happier for you. - Sizin için daha mutlu olamazdık.

She's much happier than him. - O ondan çok daha mutludur.

jolly
glad

Tom was glad he didn't have to live in Boston for more than a year. - Tom bir yıldan daha fazla Boston'da yaşamak zorunda olmadığı için mutluydu.

He would be glad to hear that. - O, onu duymaktan mutlu olurdu.

(Konuşma Dili) in good heart
delighted at

They were delighted at the good news. - İyi habere mutlu oldular.

I am delighted at your success. - Ben başarınızdan mutluluk duyuyorum.

bright

You look happy, so bright and early. - Mutlu, çok parlak ve erken görünüyorsun.

gay
(deyim) in fine fettle
gleesome
(Konuşma Dili) all right
rejoicing
chuffed
palmy
lucky
blissful

Tom is blissfully happy. - Tom keyifli şekilde mutlu.

You don't need much to be blissfully happy. - Keyifli bir şekilde mutlu olmak için çok fazla şeye ihtiyacın yok.

blithe
elated

Tom was stunned, but elated. - Tom sersemlemiş ama mutluydu.

contented

I think Tom is contented. - Tom'un mutlu olduğunu düşünüyorum.

It is true that he is poor, but he is contented. - Fakir biri olduğu doğrudur, ama o mutludur.

felicitous
delighted

We were delighted to hear of his success. - Onun başarısını duymaktan mutlu olduk.

I am delighted at your success. - Ben başarınızdan mutluluk duyuyorum.

content

Tom seemed contented. - Tom mutlu görünüyordu.

I think Tom is contented. - Tom'un mutlu olduğunu düşünüyorum.

light-hearted
thankful
mutlu etmek
make happy
mutlu yıllar
happy new year

Wish all my friends and loved one Happy New Year. - Bütün arkadaşlarıma ve sevgilime Mutlu Yıllar diliyorum.

I wish you all a Happy New Year. - Hepinize Mutlu Yıllar dilerim.

mutlu etmek
make one's day
mutlu musun
are you happy
mutlu olmak
be happy

Everybody wants to be happy. - Herkes mutlu olmak istiyor.

I just want to be happy. - Sadece mutlu olmak istiyorum.

mutlu olmak
to become happy

My goal is to become happy. - Amacım mutlu olmaktır.

He did everything to become happy. - O mutlu olmak için her şeyi yaptı.

mutlu bir şekilde
happily

The girl is happily reading. - Kız mutlu bir şekilde okuyor.

The story ends happily. - Hikaye mutlu bir şekilde sona erer.

mutlu bir şekilde
blithely
mutlu bir şekilde yaşamak
tick
mutlu edici
ecstatic
mutlu edici
elating
mutlu etmek
content
mutlu etmek
gladden
mutlu etmek
gratify
mutlu etmek
please

He is rather hard to please. - Onu mutlu etmek oldukça zordur.

mutlu hanukka bayramları
happy hanukkah
mutlu olmak
enjoy oneself
mutlu olmak
happy

Being happy doesn't mean that everything is perfect, but rather that you've decided to look beyond the imperfections. - Mutlu olmak her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmez fakat aksine eksikliklerin ötesine bakmaya karar vermenizdir.

Tom certainly has a lot to be happy about. - Tom'un mutlu olmak için kesinlikle çok şeyi var.

mutlu olmak
be in seventh heaven
mutlu olmak
(deyim) have one's tail up
mutlu olmak
on top of the world
mutlu olmak
brighten
mutlu olmak
be on a natural high
mutlu olmak
happy to
mutlu olmak
on cloud nine
mutlu olurum
i'll be happy
mutlu olurum
i'll be glad
mutlu paskalyalar
happy easter
mutlu yüz
(Bilgisayar) happy face
mutlu yıllar
happy birthday to you

Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Mary! Happy birthday to you! - Doğum günün kutlu olsun! Doğum günün kutlu olsun! Mutlu yıllar, sevgili Mary! Doğum günün kutlu olsun!

mutlu yıllar
happy birthday

Hello girls. Hello Tom, and happy birthday too! - Merhaba kızlar. Merhaba Tom ve aynı zamanda mutlu yıllar!

Happy birthday, Shishir! - Mutlu yıllar Shishir!

mutlu yıllar sana
happy birthday to you
mutlu olmak
become happy

He did everything to become happy. - O mutlu olmak için her şeyi yaptı.

Men do not exist in this world to become rich, but to become happy. - Bu dünyada erkekler zengin olmak için değil, mutlu olmak için var olurlar.

mutlu etme, mutluluk verme
happy, happiness-making
mutlu olmak
to be happy

I just want to be happy. - Sadece mutlu olmak istiyorum.

Tom certainly has a lot to be happy about. - Tom'un mutlu olmak için kesinlikle çok şeyi var.

mutlu azınlık
the privileged few
mutlu azınlık pol
the privileged few
mutlu bir hayat sürmek
lead a happy life
mutlu eden
beatific
mutlu etmek
to please, to gratify, to gladden, to warm the cockles (of sb's heart)
mutlu görünmek
be all smiles
mutlu gün
red letter day
mutlu gün
(deyim) a red-letter day
mutlu kukla sendromu
(Pisikoloji, Ruhbilim) happy puppet syndrome
mutlu noeller
Merry Christmas

Merry Christmas and a happy New Year to everyone. - Herkese Mutlu Noeller ve mutlu bir Yeni Yıl.

I wish you all a merry Christmas and a happy new year. - Hepinize Mutlu Noeller ve mutlu bir yeni yıl diliyorum.

mutlu olarak
beatifically
mutlu olarak
merrily
mutlu olmak
be all smiles
mutlu saat
happy hour

I don't want to miss happy hour. - Mutlu saati kaçırmak istemiyorum.

During happy hour, all drinks are half price. - Mutlu saat boyunca bütün içkiler yarı fiyatına.

mutlu son
happy ending

I like books which have happy endings. - Mutlu sonları olan kitapları severim.

Is there a happy ending to this story? - Bu hikaye için bir mutlu son var mı?

mutlu ve huzurlu ortam
bed of roses
mutlu yıllar
happy anniversary
en mutlu
happiest

The world's happiest man is me. - Dünyanın en mutlu erkeği benim.

He is the happiest man on earth. - O dünyadaki en mutlu adam.

nice mutlu senelere
many happy returns
mutlu etmek
rejoice sb's heart
mutlu etmek
beatify
mutlu ol
happy to
mutlu olmak
bask
Mutlu olmak
get happy
keyiflendirmek, mutlu etmek
cheer, please
ne mutlu size !
you happy!
ne mutlu türküm diyene
Happy is who says I'm a Turk
beni mutlu et
make me happy
geçmiş mutlu günler
palmy days
kendini mutlu saymak
account oneself happy
mutlu etmek
elate
uzun ve mutlu yaşamak
have one's innings
uzun ve mutlu yaşamak
have one's inning
çok mutlu
over happy
çok mutlu olmak
overjoy
Türkisch - Türkisch
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut: "Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi."- T. Buğra
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut
Mutluluk veren
kambin
mukbil
berhudar
ongun
mutlu etmek
Mutluluk vermek, bahtiyar etmek
mutlu olmak
Mutluluk duymak, bahtiyar olmak
Mutlu olmak
mutlanmak
Englisch - Türkisch

Definition von mutlu im Englisch Türkisch wörterbuch

ne mutlu türküm diyene
Happy iş he who says İ am a Türk
mutlu
Favoriten