be all smiles

listen to the pronunciation of be all smiles
İngilizce - Türkçe
sekiz köşe olmak
mutlu olmak
mutlu görünmek
smile from ear to ear
(deyim) ağzı kulaklarına varmak
İngilizce - İngilizce
smile from ear to ear
be all smiles